Skip to main content

Perhepäivähoito


Perhepäivähoidolla on pitkä historia osana suomalaista päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. On tärkeää, että perhepäivähoidon ominaislaatu yhtenä varhaiskasvatuksen toimintamuotona tunnistetaan ja sitä hyödynnetään perhepäivähoidon kehittämisen lähtökohtana.

Sivulla avataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjä ja tavoitteita perhepäivähoidon näkökulmasta. Materiaalit koostuvat kirjallisista osioista sekä lyhyistä videoista, joissa perhepäivähoitajat sekä perhepäivähoidon esimiehet kertovat omia kokemuksiaan perhepäivähoidon kehittämisen hyvistä käytännöistä. Lisäksi jokaisen osion yhteyteen on koottu pohdittavia kysymyksiä, joita kannustetaan hyödyntämään yhteisen keskustelun virittämiseksi esimerkiksi perhepäivähoitajien työilloissa tai kehittämispäivissä. Kysymyksiä voi täydentää oman tarpeen mukaan. Materiaali toimii myös johtamisen tukena perhepäivähoidon kehittämisessä.