Lapsen vasu laaditaan jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle. Materiaalin avulla perehdytään tarkemmin vasuprosessiin ja kuullaan kokemuksia perhepäivähoitajien vasuprosessista. Pedagoginen dokumentointi on taas työtapa, jonka avulla saadaan tietoa esimerkiksi lasten kehityksestä ja kiinnostuksen kohteista konkreettisella ja monipuolisella tavalla. Sivulla esittelemme viisi keskeistä tapaa toteuttaa pedagogista dokumentointia perhepäivähoidossa.
Kuvituskuva, lapsi juoksee päiväkodin pihalla