Skip to main content

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus


Suomalainen koulutus ja opetussuunnitelmat ovat ihmisoikeusperustaisia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Näille sivuille on kerätty kattavasti monipuolista aineistoa lasten ja nuorten osallisuutta edistävän demokraattisen toimintakulttuurin tukemiseen.

Mitä lapsille ja nuorille tulisi opettaa ihmisoikeuksista? Miten kertoa erilaisista kulttuureista ja kasvattaa aktiiviseksi vaikuttajaksi? Mistä lähteä liikkeelle, kun oppitunnin aiheena on vihapuhe?

Tutustu sivun aineistoihin lasten ja nuorten oikeuksista, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta, kieli- ja kulttuurivähemmistöistä sekä globaalikasvatuksesta ja kasvata omaa osaamistasi esimerkiksi väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyssä ja ihmisoikeuskysymysten käsittelyssä.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsen oikeudet

Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka asettaa valtioille velvoitteen kunnioittaa ja noudattaa lapsen oikeuksia muun muassa opetuksessa ja kasvatuksessa. Sivulta saat tietoa lapsen oikeuksista ja tukea aiheen käsittelylle oppitunneilla tuntikokonaisuuksien, oppaiden ja pelien muodossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lasten ja nuorten osallisuus

Opettajien ja kasvattajien tehtäviin kuuluu vahvistaa lasten ja nuorten vaikuttamistaitoja ja kasvattaa ymmärrystä osallisuuden merkityksestä. Sivulle on koottu materiaalia lasten ja nuorten ihmisoikeuskasvatukseen ja osallisuuteen liittyen. Sivun materiaalit on suunnattu niin opettajille kuin suoraan lapsille ja nuorille itselleen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus

Ihmisoikeuskasvatus tarkoittaa ihmisarvoa kunnioittavan elämäntavan opettamista ja oppimista. Se on ihmisoikeuksiin kasvattamista ja kasvamista. Sivulta saat tietoa ja tukea ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten käsittelyyn oppitunneilla. Sivulta löytyy esimerkiksi materiaalia tasa-arvoon ja kestävään kehitykseen liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatuksen tueksi

Globaalikasvatus on toimintaa, jolla kannustetaan ihmisiä aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Sivulle on kerätty globaalikasvatukseen liittyviä materiaaleja ja niitä tarjoavia tahoja. Materiaalit liittyvät laajasti globaalikasvatuksen teemoihin, kuten maailman lasten oikeuksiin, kehitysyhteistyöhön sekä kulttuuritietoisuuteen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieli- ja kulttuurivähemmistöt

Kieli ja kulttuuri ovat tärkeä osa yksilön identiteettiä ja siihen kasvua. Sivulle on koottu materiaaleja kieli- ja kulttuurivähemmistöistä. Materiaalit käsittelevät saamelaisia, romaneita sekä muita kansallisia ja kansainvälisiä kieli- ja kulttuurivähemmistöjä. Sivulle on listattu tahoja, jotka tarjoavat koulujen käyttöön muun muassa pelejä, tehtäviä, harjoitteita ja tietopaketteja aiheen käsittelyyn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Väkivaltaisen ekstremismin ehkäisy

Hyvin toimiva koulu tarjoaa hyvät palvelut, joilla syrjäytymistä ja muita radikalisoitumisen riskiä lisääviä ilmiöitä torjutaan. Sivulta löytyy kouluille ja opetushenkilökunnille tietoa ja tukea väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyyn ja syrjäytymiseen liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vihapuhe

Vihapuhe on ilmiö, joka tällä hetkellä rajoittaa yhä enemmän moniäänistä, demokraattista keskustelua Suomessa. Se rajoittaa erityisesti naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeutta osallistua julkiseen keskusteluun. Sivulta saat tietoa ja tukea vihapuheen käsittelyyn oppitunneilla ja kasvatustehtävissä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisöllisyys

Ryhmiin kuuluminen ja kuulumattomuus vaikuttaa siihen, miten muiden ryhmien jäseniin suhtaudutaan. Ryhmäjäsenyydet myös muovaavat omaa identiteettiä ja vaikuttavat vuorovaikutukseen. Lue lisää, mitä yhteisöllisyys pitää sisällään ja miten se näkyy toimintakulttuurissa ja opetuksessa.

Lisää aiheesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus oppilaitoksissa

Tasa-arvolain tarkoituksena on turvata sukupuolten välinen tasa-arvo. Yhdenvertaisuuslailla pyritään puolestaan turvaamaan yhdenvertainen kohtelua ja kaikenlainen syrjintä. Sivut tukevat oppilaitoksia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa, päivittämisessä ja uusimisessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys

Elämme globaalissa maailmassa, jossa keskinäiset riippuvuussuhteet ovat yhä selvemmin ja konkreettisemmin näkyvissä myös lasten ja nuorten elämässä. Sivuilta saat tietoa siitä, miten koulu valmistaa elämään kulttuurisesti moninaisessa maailmanyhteisössä ja toimimaan rakentavasti ja vastuullisesti yhteisen maapallon hyväksi.