Hyppää pääsisältöön

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus


Suomalainen koulutus ja opetussuunnitelmat ovat ihmisoikeusperustaisia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Näille sivuille on kerätty kattavasti monipuolista aineistoa lasten ja nuorten osallisuutta edistävän demokraattisen toimintakulttuurin tukemiseen.

Mitä lapsille ja nuorille tulisi opettaa ihmisoikeuksista? Miten kertoa erilaisista kulttuureista ja kasvattaa aktiiviseksi vaikuttajaksi? Mistä lähteä liikkeelle, kun oppitunnin aiheena on vihapuhe?

Tutustu sivun aineistoihin lasten ja nuorten oikeuksista, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta, kieli- ja kulttuurivähemmistöistä sekä globaalikasvatuksesta ja kasvata omaa osaamistasi esimerkiksi väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyssä ja ihmisoikeuskysymysten käsittelyssä.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta kehittämällä tuetaan lasten ja nuorten osallistumista sekä opettajien ja kasvattajien valmiuksia käsitellä ja toteuttaa näitä käytännön kasvatus- ja koulutustyössä. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksella vahvistetaan myös hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävää toimintakulttuuria ja sen rakentamista yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Lapsia kulkee eteenpäin reput selässä
Toimintamallit
Kokeile demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen uusia tuulia! Diok-pilottihankkeen koulutuksen järjestäjien testaamat käytänteet ja mallit ovat nyt saatavilla kaikille kouluille. Toimintamalleissa painottuvat yhteisöllisyys, osallisuus ja demokratiataidot sekä omaan lähiympäristöön vaikuttaminen ja ihmisoikeudet. Mallit on kuvattu napakasti ja selkeästi, ja tarkemmat ohjeet toteutukseen löytyvät kunkin mallin lopusta liitetiedostoina.
Opettaja ja oppilaat tutkivat karttaa.
Pilottihanke
Opetushallituksen pilotissa lukuvuodelle 2022-2023 tavoitteena on luoda kokonaan uusia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toimintoja tai kehittää eteenpäin jo hyviksi havaittuja malleja. Lue lisää pilottihankkeen osallistujista, heidän hankkeistaan sekä matkan varrella olevista tapahtumista.
Lapsia koulupihalla
Käytännön esimerkkejä
Nuorisotutkimusseuran kokoamasta kokonaisuudesta voit lukea napakan kuvauksen erilaisista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen käytännöistä varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutuksiin saakka. Kokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä.

Konfliktinratkaisun perusteet - maksuton mobiilikurssi nuorille

Ahtisaari-päivät ja mobiilioppimispalvelu Funzi tarjoavat yhteistyössä nuorille maksuttoman Konfliktinratkaisun perusteet -mobiilikurssin. Kurssilla tutkitaan konflikteja ja riitoja useilla eri tasoilla sekä painotetaan erityisesti vuorovaikutus- ja tunnetaitoja konfliktinratkaisussa. Kurssin käytyään oppilas osaa toimia konfliktien ratkaisemiseksi omassa arjessaan sekä ymmärtää syvemmin konfliktien syitä.
Luontokuva, polku, kevät
Kurssi on suunnattu ensisijaisesti Suomessa asuville 8.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille ja suunniteltu erityisesti opetuksen tukena käytettäväksi. Sitä voi opiskella yhteisesti oppitunneilla tai itsenäisesti. Kurssin suorittamiseen menee päivittäisellä 15 minuutin opiskelulla seitsemän päivää.
Tyttö istuu portailla, ihmisiä kulkee ohi
Webinaarissa autetaan osallistujia Konfliktinratkaisun perusteet -kurssin käyttöönotossa ja jalkauttamisessa oppilaiden keskuuteen. Webinaari pidetään torstaina 21.4.2022 klo 15.00–16.00.

Lisää aiheesta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus oppilaitoksissa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus oppilaitoksissa

Tasa-arvolain tarkoituksena on turvata sukupuolten välinen tasa-arvo. Yhdenvertaisuuslailla pyritään puolestaan turvaamaan yhdenvertainen kohtelua ja kaikenlainen syrjintä. Sivut tukevat oppilaitoksia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa, päivittämisessä ja uusimisessa.

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys

Elämme globaalissa maailmassa, jossa keskinäiset riippuvuussuhteet ovat yhä selvemmin ja konkreettisemmin näkyvissä myös lasten ja nuorten elämässä. Sivuilta saat tietoa siitä, miten koulu valmistaa elämään kulttuurisesti moninaisessa maailmanyhteisössä ja toimimaan rakentavasti ja vastuullisesti yhteisen maapallon hyväksi.