Raportit ja selvitykset

Hyviä toimintatapoja osallistumisen toteuttamiseen peruskouluissa

Hyvinvointi Kestävä kehitys Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus
Kannen kuva

Hyviä toimintatapoja osallistumisen toteuttamiseen peruskouluissa
(pdf, 9.01 MB)

Lataa

Peruskoulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke lukuvuonna 2022-2023

Opetushallituksen koordinoiman Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeen julkaisu esittelee lukuvuonna 2022-2023 toteutetussa hankkeessa tuotettuja hyviä ja toimivia käytänteitä. Tämä pääministeri Sanna Marinin hallituksen demokratiaohjelma 2025:ttä jalkauttanut peruskoulujen pilottihanke on saanut rahoitusta Oikeus oppia -ohjelmasta ja kansallisesta lapsistrategiasta. 

Yhdeksän valtionavustusta saanutta koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea nostaa parhaat kokemuksensa tästä lukuvuodesta. Artikkeleissa kuvataan toiminnan toteuttamisprosessia ja sitä, mitä kaikkea sen aikana on opittu. Lisäksi julkaisussa on artikkeleita pilottikoulujen kanssa käytännön yhteistyötä tehneiltä yliopistojen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntijoilta sekä järjestöiltä ja organisaatiolta.

Toivomme julkaisun innostavan kaikkia lukijoita edistämään koulujensa osallisuutta sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta moninaisin tavoin.

Tekijät
Kristina Kaihari, Maj-Len Engelholm, Tiina Aikoma, Anjuli Korhonen (toim.)
Julkaisuvuosi
2023
ISBN pdf
978-952-13-6889-9
Sarja
Raportit ja selvitykset 2023:4a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi