Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatuksen lähtökohtia.

Kirjoittajat: Silja Lamminmäki-Vartia, Katja Castillo ja Dani Lahtinen

Katsomuskasvatus on osa yleissivistävää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa.  Sillä tuetaan lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä sekä edistetään keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen lisäämistä. Katsomuskasvatus on osa kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta ja esiopetusta, ja se kuuluu kaikille lapsille.