Ihmiset tekevät yhteistyötä.

Kirjoittajat: Silja Lamminmäki-Vartia ja Dani Lahtinen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatuksessa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat lasten huoltajat. Jotta kaikki lapsiryhmässä edustettuina olevat katsomukset tulisivat opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti huomioiduksi, on huoltajien kanssa tärkeää käydä keskustelua katsomuskasvatuksesta.  

Huoltajien lisäksi yhteistyötä tehdään paikallisten toimijoiden kanssa. Nämä voivat tarjota oppimista rikastavia ympäristöjä kuten tiloja lapsiryhmän tutustuttavaksi, asiantuntijuutta henkilöstölle katsomusten maailmaan liittyvissä kysymyksissä, tukea esiopetuksen ennaltaehkäisevässä oppilashuollossa sekä edistää työhyvinvointia tai tarjota kriisitilanteissa henkistä huoltoa ja keskusteluapua.