Hyppää pääsisältöön

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys


Globaalikasvatus on kasvatusta maailmankansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
Opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat perustan globaalikansalaisen osaamiselle ja kestävälle kansainvälisyydelle. Perusteiden hyvä tuntemus auttaa opettajia ja varhaiskasvattajia välittämään kansainvälisyyteen ja globaalikansalaisuuteen liittyvää osaamista lapsille ja nuorille, oppilaille ja opiskelijoille.
alt-text (optional, uses title if not set)

Mitä on koulujen kansainvälisyys?

Elämme globaalissa maailmassa, jossa keskinäiset riippuvuussuhteet ovat yhä selvemmin ja konkreettisemmin näkyvissä myös lasten ja nuorten elämässä. Koulu antaa globaalikasvatusta ja kansainvälistää.

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatus koulun toimintakulttuurissa

Kasvatus kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen näkyy kaikissa koulun käytännöissä ja ratkaisuissa. Oppilaita kannustetaan huomioimaan tekojensa ja valintojensa ympäristövaikutukset paikallisesti ja laajemminkin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatus ja kestävän kehityksen tavoitteet

Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Eettisesti kestävää kansainvälisyyttä

Koulutyössä ja kasvatuksessa tehdään jatkuvasti isoja ja pieniä ratkaisuja. Kaikki eivät ole oikean ja väärän kysymyksiä, mutta lasten ja nuorten kanssa työskennellessä eettinen ulottuvuus on jatkuvasti läsnä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Euroopan neuvoston kielikeskus

Sivulla esitellään Euroopan neuvoston kielikeskusta ja kuvataan mahdollisuuksia osallistua sen toimintaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valtionavustuksia monenlaiseen kansainvälisyyteen

www.oph.fi

Globaalikasvatukseen liittyvää varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä tuetaan mm. valtionavustuksilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteistyötä kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen

Tutustu opetusta ja opiskelua tukeviiin kansainvälisiiin (koti- ja ulkomaisiin) toimijohin, järjestöihin ja verkostoihin.

Unesco-koulutoiminta Suomessa ja maailmalla

alt-text (optional, uses title if not set)

UNESCO-kouluverkosto - Associated Schools Network ASPnet

Unesco-koulut eli Unesco Associated Schools (ASPnet-koulut) toteuttavat globaalikasvatusta sekä Suomessa että maailmanlaajuisen verkoston puitteissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Unesco ASPnet -koulut Suomessa

Millaista Unesco-kouluverkoston toiminta on Suomessa? Tutustu Suomen ASPnet-koulujen toimintaan alueittain tai syvennä oman ASPnet-koulusi osaamista oppailla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Futures of Education -kampanja

Unescon Futures of Education -kampanja käynnisti maailmanlaajuisen keskustelun siitä, kuinka tietoa, koulutusta ja oppimista on muotoiltava yhdessä maailman monimutkaistuessa. Tutustu kampanjan koottuihin materiaaleihin.

Oppaita, ohjeita ja julkaisuja

Syvennä ymmärrystäsi globaalikasvatuksesta!
Kansikuva julkaisuun Transformatiivinen koulutus
Transformatiivinen koulutus
Kansikuva julkaisuun Kasvatus maailmankansalaisuuteen
Kasvatus maailmankansalaisuuteen – Aiheet ja oppimistavoitteet

Syvennä kansainvälisyyttä koulussasi

Kuvituskuva, tietokone ja kännykkä
eTwinning
eTwinning tarjoaa jokaiselle koulussa työskentelevälle koko Euroopassa mahdollisuuden ja paikan olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää projekteja, jakaa ja tuntea olevansa osa Euroopan jännittävintä oppimisympäristöä
Kuvituskuva, opettaja luokan edessä
Erasmus kouluissa
Kutsu kansainvälinen opiskelija vierailulle Erasmus kouluissa -ohjelman kautta! Ohjelma on tarkoitettu suomalaisille päiväkodeille ja kouluille.
Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä
Hanketoiminta
Tutustu tuleviin kansainvälistymisrahoitushakuihin sekä valtionavustuksiin