Hyppää pääsisältöön

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys


Globaalikasvatus on kasvatusta maailmankansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
Opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat perustan globaalikansalaisen osaamiselle ja kestävälle kansainvälisyydelle. Perusteiden hyvä tuntemus auttaa opettajia ja varhaiskasvattajia välittämään kansainvälisyyteen ja globaalikansalaisuuteen liittyvää osaamista lapsille ja nuorille, oppilaille ja opiskelijoille.
Mitä on koulujen kansainvälisyys?

Mitä on koulujen kansainvälisyys?

Elämme globaalissa maailmassa, jossa keskinäiset riippuvuussuhteet ovat yhä selvemmin ja konkreettisemmin näkyvissä myös lasten ja nuorten elämässä. Koulu antaa globaalikasvatusta ja kansainvälistää.

Globaalikasvatus koulun toimintakulttuurissa

Globaalikasvatus koulun toimintakulttuurissa

Kasvatus kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen näkyy kaikissa koulun käytännöissä ja ratkaisuissa. Oppilaita kannustetaan huomioimaan tekojensa ja valintojensa ympäristövaikutukset paikallisesti ja laajemminkin.

Globaalikasvatus ja kestävän kehityksen tavoitteet

Globaalikasvatus ja kestävän kehityksen tavoitteet

Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.

Eettisesti kestävää kansainvälisyyttä

Eettisesti kestävää kansainvälisyyttä

Koulutyössä ja kasvatuksessa tehdään jatkuvasti isoja ja pieniä ratkaisuja. Kaikki eivät ole oikean ja väärän kysymyksiä, mutta lasten ja nuorten kanssa työskennellessä eettinen ulottuvuus on jatkuvasti läsnä.

Euroopan neuvoston kielikeskus

Euroopan neuvoston kielikeskus

Sivulla esitellään Euroopan neuvoston kielikeskusta ja kuvataan mahdollisuuksia osallistua sen toimintaan.

Valtionavustuksia monenlaiseen kansainvälisyyteen

Valtionavustuksia monenlaiseen kansainvälisyyteen

www.oph.fi

Globaalikasvatukseen liittyvää varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä tuetaan mm. valtionavustuksilla.

Yhteistyötä kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen

Yhteistyötä kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen

Tutustu opetusta ja opiskelua tukeviiin kansainvälisiiin (koti- ja ulkomaisiin) toimijohin, järjestöihin ja verkostoihin.

Unesco-koulutoiminta Suomessa ja maailmalla

UNESCO-kouluverkosto - Associated Schools Network ASPnet

UNESCO-kouluverkosto - Associated Schools Network ASPnet

Unesco-koulut eli Unesco Associated Schools (ASPnet-koulut) toteuttavat globaalikasvatusta sekä Suomessa että maailmanlaajuisen verkoston puitteissa.

Unesco ASPnet -koulut Suomessa

Unesco ASPnet -koulut Suomessa

Millaista Unesco-kouluverkoston toiminta on Suomessa? Tutustu Suomen ASPnet-koulujen toimintaan alueittain tai syvennä oman ASPnet-koulusi osaamista oppailla.

Futures of Education -kampanja

Futures of Education -kampanja

Unescon Futures of Education -kampanja käynnisti maailmanlaajuisen keskustelun siitä, kuinka tietoa, koulutusta ja oppimista on muotoiltava yhdessä maailman monimutkaistuessa. Tutustu kampanjan koottuihin materiaaleihin.

Oppaita, ohjeita ja julkaisuja

Syvennä ymmärrystäsi globaalikasvatuksesta!
Kansikuva julkaisuun Transformatiivinen koulutus
Transformatiivinen koulutus
Kansikuva julkaisuun Kasvatus maailmankansalaisuuteen
Kasvatus maailmankansalaisuuteen – Aiheet ja oppimistavoitteet

Syvennä kansainvälisyyttä koulussasi

Kuvituskuva, tietokone ja kännykkä
eTwinning
eTwinning tarjoaa jokaiselle koulussa työskentelevälle koko Euroopassa mahdollisuuden ja paikan olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää projekteja, jakaa ja tuntea olevansa osa Euroopan jännittävintä oppimisympäristöä
Kuvituskuva, opettaja luokan edessä
Erasmus kouluissa
Kutsu kansainvälinen opiskelija vierailulle Erasmus kouluissa -ohjelman kautta! Ohjelma on tarkoitettu suomalaisille päiväkodeille ja kouluille.
Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä
Hanketoiminta
Tutustu tuleviin kansainvälistymisrahoitushakuihin sekä valtionavustuksiin