European Student Card -aloitteessa pyritään digitalisoimaan ja yksinkertaistamaan liikkuvuusprosessia opiskelijoiden ja korkeakoulujen näkökulmasta sekä mahdollistamaan opiskelijoiden sähköinen tunnistautuminen ja tietojen siirtäminen korkeakoulujen välillä.
Erasmus without paper

Aloitteen puitteissa kehitetään sekä sähköisiä työkaluja ja rajapintoja liikkuvuuden hallintaan että yhteistä eurooppalaista opiskelijakorttia. Näiden käyttöönotto tulee asteittain pakolliseksi uuden Erasmus+ -ohjelmakauden myötä.

Kaikkien korkeakoulujen tulisi nyt olla mukana Erasmus Without Papaer (EWP) -verkostossa ja teknisten ratkaisujen digitaalisten Learning Agreementien sekä IIA-sopimusten solmimiseksi tulisi olla olemassa. Lukuvuosi 2021-2022 on vielä ns. siirtymäkautta, jota voi hyödyntää siinä tapauksessa, että liittyminen EWP-verkostoon ei jostain syystä ole vielä mahdollista.

  • Syyskuusta 2021 lähtien eurooppalaisen liikkuvuuden opiskeluvaihtoon lähtevillä on käytössä European Student Identifier (ESI) -tunnisteet.
  • Viimeistään lukuvuoden 2022-2023 alkuun mennessä kaikki eurooppalaisen liikkuvuuden opiskeluvaihdon Learning Agreementit sekä kahdenväliset IIA-sopimukset tehdään digitaalisesti EWP-rajapintoja hyödyntäen.
  • Vuoteen 2023 mennessä kaikki nominaatiot, vaihtoon hyväksymiset sekä opintosuoritusotteet kulkevat digitaalisesti EWP-rajapintoja hyödyntäen.
  • Myöhemmin digitaalisiksi muuttuvat myös harjoittelusopimukset, liikkujien apurahasopimukset, globaalin liikkuvuuden Learning Agreementit, monenväliset sopimukset jne.

​​​​Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki opiskelijat Euroopassa pääsevät hyötymään aloitteen rajapinnoista, työkaluista sekä opiskelijakortista.