European Student Card -aloitteessa pyritään digitalisoimaan ja yksinkertaistamaan liikkuvuusprosessia opiskelijoiden ja korkeakoulujen näkökulmasta sekä mahdollistamaan opiskelijoiden sähköinen tunnistautuminen ja tietojen siirtäminen korkeakoulujen välillä.
Erasmus without paper

Aloitteen puitteissa kehitetään sekä sähköisiä työkaluja ja rajapintoja liikkuvuuden hallintaan että yhteistä eurooppalaista opiskelijakorttia. Näiden käyttöönotto tulee asteittain pakolliseksi uuden Erasmus+ -ohjelmakauden myötä. Tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä:

  • kaikille vaihtoon lähteville opiskelijoille otetaan käyttöön European Student Identifier (ESI) -tunnisteet.
  • kaikki eurooppalaisen liikkuvuuden opiskeluvaihdon Learning Agreementit sekä kahdenväliset IIA-sopimukset tehdään digitaalisesti EWP-rajapintoja hyödyntäen.

​​​​Tavoitteena on siis saavuttaa 1.1.2023 alkaen yhteentoimivuuden taso, jonka puitteissa korkeakoulut voivat tehdä sekä IIA-sopimuksia että Learning Agreementeja digitaalisessa muodossa EWP-rajapintojen avulla Euroopan sisäiseen opiskeluliikkuvuuteen. Myöhemmin digitaalisiksi muuttuvat myös nominaatiot, vaihtoon hakeminen sekä opintosuoritusotteet, harjoittelusopimukset, liikkujien apurahasopimukset, globaalin liikkuvuuden Learning Agreementit, monenväliset sopimukset jne. Aikataulua näille ei kuitenkaan ole vielä määritelty.