European Student Card -aloitteessa pyritään digitalisoimaan ja yksinkertaistamaan liikkuvuusprosessia opiskelijoiden ja korkeakoulujen näkökulmasta sekä mahdollistamaan opiskelijoiden sähköinen tunnistautuminen ja tietojen siirtäminen korkeakoulujen välillä.
Erasmus without paper

Aloitteen puitteissa kehitetään sekä sähköisiä työkaluja ja rajapintoja liikkuvuuden hallintaan että yhteistä eurooppalaista opiskelijakorttia. Näiden käyttöönotto tulee asteittain pakolliseksi uuden Erasmus+ -ohjelmakauden myötä.

Kaikkien korkeakoulujen tulisi nyt olla mukana Erasmus Without Papaer (EWP) -verkostossa ja teknisten ratkaisujen digitaalisten Learning Agreementien sekä IIA-sopimusten solmimiseksi tulisi olla olemassa. Kalenterivuosi 2022 on vielä ns. siirtymäkautta, jota voi hyödyntää siinä tapauksessa, että liittyminen EWP-verkostoon ei jostain syystä ole vielä mahdollista.

  • Vuonna 2022 kaikille vaihtoon lähteville opiskelijoille otetaan käyttöön European Student Identifier (ESI) -tunnisteet.
  • Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki eurooppalaisen liikkuvuuden opiskeluvaihdon Learning Agreementit sekä kahdenväliset IIA-sopimukset tehdään digitaalisesti EWP-rajapintoja hyödyntäen.
  • Vuonna 2023 nominaatiot, vaihtoon hakeminen sekä opintosuoritusotteet otetaan käyttöön digitaalisesti EWP-rajapintoja hyödyntäen.
  • Myöhemmin digitaalisiksi muuttuvat myös harjoittelusopimukset, liikkujien apurahasopimukset, globaalin liikkuvuuden Learning Agreementit, monenväliset sopimukset jne.

​​​​Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki opiskelijat Euroopassa pääsevät hyötymään aloitteen rajapinnoista, työkaluista sekä opiskelijakortista.