Uusimmat rahoitushaut

Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustus tiedekasvatuksen edistämiseen

Opetushallitus jakaa valtionavustusta korkea-asteen koulutuksen ja alempien asteiden koulutuksen välisen yhteistyön edistämisen hankkeille koko maassa. Korkea-asteen ja toisen asteen väliset...
Rahoitushaku-uutinen

Nordic Master -ohjelman hakukierros 2019

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordic Master -ohjelma tukee korkeakoulujen yhteisiä, pohjoismaisia maisteriohjelmia, jotka ovat korkeatasoisia ja tutkimukseen perustuvia. Vuonna 2019 hakukierros on...
Rahoitushaku-uutinen

Nordplus valmistelevien vierailujen haku on avattu! Hakuaika päättyy 1.10.2019

Suunnitteletko Nordplus-yhteistyötä vuodelle 2020? Ennen varsinaisen hankehakemuksen jättämistä on mahdollista hakea tukea valmistelevaan vierailuun. Haku koskee kolmea Nordplus ohjelmaa: Nordplus...
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Volunteering Teams in High Priority Areas (19.9.2019)

Euroopan komissio on julkaissut haettavaksi Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -avustuksen.
Rahoitushaku-uutinen

Kansallinen vastinraha Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille 2019

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020). Avustusta voivat hakea suomalaiset organisaatiot, jotka joko koordinoivat tai osallistuvat partnerina yhteistyöhankkeeseen, jolle on myönnetty rahoitusta EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta. Vuoden 2019 haku päättyy 4.9. klo 16:15.
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: kansallisesti tuettavien hankkeiden 3. hakukierros (1.10.2019)

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vuoden 2019 kolmas kansallisesti tuettavien hankkeiden hakuaika päättyy tiistaina 1.10.2019 klo 13.00 Suomen aikaa. Voit hakea tukea seuraavien ohjelmatoimintojen hankkeisiin: vapaaehtoispalvelu; harjoittelu ja työ sekä solidaarisuusprojekti.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoalalle: kansallisesti tuettavien hankkeiden 3. hakukierros (1.10.2019)

Erasmus+ nuoriaoalan hanketukien hakuaika päättyy 1.10.2019 klo 13.00 Suomen aikaa. Voit hakea tukea seuraaviin ohjelmatoimintoihin: nuorisovaihto, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke, strategiset kumppanuushankkeet, eurooppalainen nuorisoaloite ja nuorten ja nuorisoalan päättäjien vuoropuheluhanke.
Rahoitushaku-uutinen

Hae Kansalaisten Eurooppa -hanketukea!

Hae kansalaisten Eurooppa -hanketukea! Kansalaisten Eurooppa -ohjelman vuoden viimeinen hakukierros on suunnattu seuraaville toimille: - Ystävyyskuntatoiminta (Town-Twinning). Maksimituki 25 000 € -...
Rahoitushaku-uutinen

Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetusta tuetaan valtionavustuksella

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2019, mikäli eduskunta myöntää määrärahan.
Rahoitushaku-uutinen

Ammatillisen koulutuksen uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämistä tuetaan valtionavustuksella

Opetushallitus tukee ammatillisen koulutuksen uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämistä valtionavustuksella. Tähän tarkoitukseen on varattu 3.000.000 euroa. Valtionavustusta voi hakea 9.5.-14.6.2019
Rahoitushaku-uutinen

Ammatillisen koulutuksen vankilaopetusta tuetaan valtionavustuksella

Vuoden 2018 alusta lähtien vankilaopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen toteuttaminen on ollut ammatillisen koulutuksen järjestäjien tehtävä. Opetushallitus tukee uuden mallin käyttöönottoa 500 000 euron valtionavustuksella. Tavoitteena on uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen vankilaopetuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto valtakunnallisesti.
Rahoitushaku-uutinen

Haku umpeutunut | Luova Eurooppa: kirjallisuuden käännöshankkeet 2019

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämistä, levitystä ja tunnettuuden lisäämistä tarjoamalla rahoitusta kustantamojen käännöshankkeille. Vuoden 2019 haku päättyy 4.6.2019.
Rahoitushaku-uutinen

HEI ICI 2020–2024 ohjelman haku on auki

Hae nyt rahoitusta suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiin yhteistyöhankkeisiin.