Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Valtionavustus

Valtion erityisavustus perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen

Valtionavustus

Pohjoismainen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyö lukuvuonna 2022-2023

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Lukeva kunta-verkostot

Tausta ja tavoitteet 

Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 29.01.02.7  

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.5.2022

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman laatumerkin haku päättyy 31.5.2022 klo 13.00 Suomen aikaa. Haettavissa ovat kaikki toiminnot: vastaanottava organisaatio (Hosting), tukiorganisaatio (Supporting) ja koordinoiva organisaatio (Lead).
Valtionavustus

Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi

Opetushallitus asettaa haettavaksi 12 miljoonaa euroa opetuksen järjestäjien kehittämishankkeisiin, joilla tuetaan erityisesti oppilaiden opetuskielen ja tiedonalojen kielen kehittämistä, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja.

Valtionavustus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilotti peruskouluille 2022-2023

Opetushallituksen pilotissa lukuvuodelle 2022-2023 kehitetään oman koulun oppilaiden osallisuutta sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta.

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: hakuaika päättyy 20.9.2022

Erasmus+ Virtuaalivaihtohankkeet (EVE) ovat verkossa toteutettavia toimintoja, joilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua. Hakukohteita on 2: 1) Länsi-Balkan ja 2) Saharan eteläpuoliset alueet, eteläinen Välimeren alue sekä itäiset kumppanuudet.
Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 2. hakukierros päättyy 4.5.2022

Erasmus+ nuorisoalan liikkuvuushankkeiden (KA1) vuoden 2022 toukokuun hakukierros päättyy 4.5.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET). Haettavissa ovat nuorisovaihdot, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet ja nuorten osallistumishankkeet.
Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden (ESC30-SOL) haku päättyy 4.5.2022

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vuoden 2022 toinen hakukierros päättyy 23.2.2022 klo 13.00 Suomen aikaa. Haettavissa ovat solidaarisuushankkeet (ESC30-SOL).
Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Teacher Academies -toiminnon haku päättyy 7.9.2022

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä.
Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2022

Avustuksella rahoitetaan tieto- ja viestintäteknologiaan keskittyviä hankkeita, jotka kehittävät innovatiivisia ja kansallisesti levittämiskelpoisia toimintamalleja ja ratkaisuja esi- ja perusopetukseen.

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2022

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2022

Avustustusta voi hakea opetuksen pedagogiseen kehittämiseen ja koulutuksen järjestäjien yhteisiin pedagogisiin kehittämishankkeisiin.

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2022

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea innovatiivisiin kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin.
Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2022

EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta on mahdollista hakea rahoitusta eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen, julkaisuun, levitykseen ja markkinointiin. Tukea voivat hakea kustantamot yksin tai yhteistyössä muiden kirja- ja kustannusalan toimijoiden kanssa.
Valtionavustus

Kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022

Voitte kehittää, monipuolistaa ja vahvistaa lasten ja nuorten kansainvälisyysosaamista. Hankkeiden teemoiksi sopivat esimerkiksi kulttuurinen lukutaito, globaalikansalaisuus, vastuullisuus ja kielitaidot.

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: journalismin kumppanuushankkeet 2022

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan uutismedialle suunnatussa haussa tuetaan hankkeita, jotka kehittävät eurooppalaisena yhteistyönä alan liiketoimintaa ja/tai journalistisia prosesseja.
Valtionavustus

Kansainvälisyys lukiokoulutuksessa 2022

Voitte kehittää, monipuolistaa ja vahvistaa lukiolaisten kansainvälisyysosaamista. Teemoiksi sopivat esimerkiksi kulttuurinen lukutaito, globaalikansalaisuus, vastuullisuus ja kielitaidot.