Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Hankeavustukset digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 2024

Kansainvälistymisrahoitus

Culture Moves Europe -residenssituki (III hakukierros)

Valtionavustus

Hankeavustukset kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen perusopetuksessa 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen 2024

Kansainvälistymisrahoitus

north2north-ohjelman avustus lukuvuodelle 2024-2025

Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2024

Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen 2024

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2024 toinen hakukierros päättyy 7.5.2024

Kansainvälistymisrahoitus

EDUFI-työharjoittelu ulkomailla korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille

Valtionavustus

Hankeavustukset lukioiden kansainväliseen toimintaan 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kansainväliseen toimintaan 2024

Valtionavustus

Yleisavustukset järjestöille 2024

Valtionavustus

Yleisavustukset kotitalousneuvonta-, käsi- ja taideteollisuusjärjestöille 2024

Valtionavustus

Yleisavustus muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien toimintaan 2024

Valtionavustus

Hankeavustus: Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2024 kansalaisopistoille

Kansainvälistymisrahoitus

ZMINA: Rebuilding -rahoitus yhteistyöhön Ukrainan kanssa