Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Valtion erityisavustus kouluun kiinnittymisen ja poissaoloihin puuttumisen alueelliseen koordinaattoritoimintaan

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2023

Valtionavustus

Valtionavustus oppimisvaikeuksien arviointivälineiden kehittämiseen

Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2023

Valtionavustus

Valtionavustus ukrainalaisille pakolaisille järjestettävään lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Valtionavustus

Valtionavustus ruotsin A1-oppimäärän opetuksen laajentamiseen perusopetuksessa

Valtionavustus

Valtion erityisavustus luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Valtionavustus

Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa

Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen toisen kotimaisen kielen opiskelun vahvistaminen palvelualoilla, lisähaku 2023

Kansainvälistymisrahoitus

Culture Moves Europe -residenssituki

Valtionavustus

Valtion erityisavustus perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, lisähaku 2023

Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen, lisähaku 2023

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2023

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2023

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2023

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2023

Valtionavustus

Higher Education Partnership (HEP) Programme 2023-2026

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2023

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden haku päättyy 4.5.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuus- ja osallistumishankkeiden (KA1) 2. hakukierros päättyy 4.5.2023