Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2024

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2024 toinen hakukierros päättyy 7.5.2024

Kansainvälistymisrahoitus

EDUFI-työharjoittelu ulkomailla korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille

Valtionavustus

Hankeavustukset lukioiden kansainväliseen toimintaan 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kansainväliseen toimintaan 2024

Valtionavustus

Yleisavustukset järjestöille 2024

Valtionavustus

Yleisavustukset kotitalousneuvonta-, käsi- ja taideteollisuusjärjestöille 2024

Valtionavustus

Yleisavustus muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien toimintaan 2024

Valtionavustus

Hankeavustus: Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2024 kansalaisopistoille

Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset ammatillisen koulutuksen vihreään siirtymään

Valtionavustus

Hankeavustukset opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen kehittämiseen vuonna 2024

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2023

Valtionavustus

TFK, Ukraine programme 2024

Valtionavustus

TFK 2024, Team Finland Knowledge programme

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset opetustoimen henkilöstökoulutukseen 2024

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ liikunta- ja urheiluala: urheiluhenkilöstön liikkuvuus (KA182-SPO)

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistoiminta Euroopan humanitäärisen avun vapaaehtoisjoukoissa, hankehaku päättyy 16.4.2024