Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen toisen kotimaisen kielen opiskelun vahvistaminen palvelualoilla, lisähaku 2023

Kansainvälistymisrahoitus

Culture Moves Europe -residenssituki

Valtionavustus

Valtion erityisavustus perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, lisähaku 2023

Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen, lisähaku 2023

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2023

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2023

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2023

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2023

Valtionavustus

Higher Education Partnership (HEP) Programme 2023-2026

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuus- ja osallistumishankkeiden (KA1) 2. hakukierros päättyy 4.5.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden haku päättyy 4.5.2023

Valtionavustus

Kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2023

Valtionavustus

Kansainvälisyys lukiokoulutuksessa 2023

Valtionavustus

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2023

Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2023

Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2023

Valtionavustus

Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen 2023

Valtionavustus

Toisen kotimaisen kielen, ruotsin A1-oppimäärän opetuksen laajentaminen perusopetuksessa

Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2023