Uusimmat rahoitushaut

Rahoitushaku-uutinen

TFK-ohjelman 2022 hakukierros päättyy 2.5.2022

Team Finland Knowledge -ohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK-verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä muotoilla yhteistyöhön...
Rahoitushaku-uutinen

Koulun kerhotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen 2022

Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,9 milj. euroa. Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Eurooppalaiset yliopistot haku päättyy 22.3.2022

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset yliopistot (European Universities) tekevät tiivistä ja kunnianhimoista yhteistyötä, lisäävät opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta ja vahvistavat koulutuksen...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -toiminnon haku päättyy 16.2.2022

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Erasmus Mundus -toimintoihin kuuluvat Erasmus Mundus -maisteriohjelmat...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Yhteistyöhankkeiden (KA2) haku päättyy 23.3.2022

Erasmus+ nuorisoalan yhteistyöhankkeiden (KA2) haku päättyy 23.3.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

Määräraha: Enintään 1 200 000 € Avustuksen tarkoituksena on varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen vaativan erityisen tuen sekä ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen ja...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditoitujen organisaatioiden liikkuvuushankkeiden rahoitushaku (KA121-SCH) päättyy 23.2.2022

Akkreditoitujen yleissivistävän koulutuksen organisaatioiden liikkuvuushankkeiden Erasmus+ - rahoitushaku (KA121-SCH)
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutukselle Globaalin liikkuvuuden (KA171) hakukierros päättyy 23.2.2022

Erasmus+ -ohjelman globaalin liikkuvuuden toiminnossa on haettavissa tukea korkeakoulujen opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuteen kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden avustushaku (KA122-SCH) päättyy 23.2.2022

Hae Erasmus+ -liikkuvuusavustusta henkilökunnan ja oppilaiden/opiskelijoiden liikkuvuuksiin toisessa Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Euromääräinen tuki määräytyy yksikkökuluilla kohdentuen liikkuvuuksien matka-, oleskelu- ja organisointikuluihin.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA130) haku päättyy 23.2.2022

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2022 eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden tukea voivat yksittäisten korkeakoulujen lisäksi järjestää myös korkeakoulujen ja muiden toimijoiden muodostamat...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Eurooppalainen liikkuvuus (KA131), haku päättyy 23.2.2022

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) hakukierroksella 2022 korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea Erasmus+ -liikkuvuusapurahoja, vaihtojen järjestämisen tukea ja avustusta...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ Sport hakukierros päättyy 23.3.2022

Erasmus+ Sport avustusta on haettavissa seuraaviin yhteistyöhankkeisiin (KA2 partnerhips) : Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (small-scale partnerships) vähintään kaksi partneria kahdesta...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-HED) haku päättyy 23.3.2022

Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeet (Cooperation Partnerships, KA220-HED) kehittävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ne ovat tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joissa voidaan...
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2022 ensimmäinen hakukierros päättyy 23.2.2022

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vuoden 2022 ensimmäinen hakukierros päättyy 23.2.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET). Voit hakea rahoitusta solidaarisuushankkeisiin ja vapaaehtoishankkeisiin.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 1. hakukierros päättyy 23.2.2022

Erasmus+ nuorisoalan liikkuvuushankkeiden (KA1) vuoden 2022 helmikuun hakukierros päättyy 23.2.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustushaku lukiokoulutuksen järjestäjille laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen

Opetushallitus on avannut opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman aloitusta ja toimeenpanoa tukevan valtionavustushaun ajalle 17.11.2021-7.1.2022...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Virtual Exchanges in Higher Education and Youth -haku päättyy 22.2.2022

Virtuaalivaihtojen hakuja on 2: Virtual Exchanges with the Western Balkans Virtual Exchanges with other specific regions in the world. Avustukset molempiin toimintoihin ovat haettavissa suoraan...
Rahoitushaku-uutinen

Nordplus hakukierros 2022 on käynnistynyt

Hakukuulutus 2022 on nyt julkaistu ja hakujärjestelmä Espresso avattu. Haku koskee kaikkia 5 Nordplus-ohjelmaa: Nordplus Junior, Nordplus Korkeakoulutus, Nordplus Aikuiskoulutus, Nordplus Horisontal...
Rahoitushaku-uutinen

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma käynnistyy

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmalla (2022-2023) vahvistetaan ammatillisen koulutuksen siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta. Kehittämisohjelmassa...
Rahoitushaku-uutinen

Tukea oppilaitoksille ja opettajille rauhantyön ja globaalikasvatuksen vahvistamiseen

Määräraha: 300 000 euroa Rauhantyön ja globaalikasvatuksen tehtävänä auttaa ihmisiä ymmärtämään maailman erilaisia todellisuuksia ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa...