Uusimmat rahoitushaut

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-HED) haku päättyy 20.5.2021

Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeet (Cooperation Partnerships, KA220-HED) kehittävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ne ovat tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joissa voidaan...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: vuoden 2021 ensimmäinen hakukierros yhteistyöhankkeille (20.5.2021)

Erasmus+ nuorisoalan yhteistyöhankkeiden (KA2) vuoden 2021 ensimmäinen hakukierros päättyy 20.5.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: vuoden 2021 ensimmäinen hakukierros liikkuvuushankkeille (11.5.2021)

Erasmus+ nuorisoalan liikkuvuushankkeiden (KA1) vuoden 2021 ensimmäinen hakukierros päättyy 11.5.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen vuonna 2021 haussa

Opintoseteliavustuksella rahoitetaan koulutuksia, joiden tarkoituksena on kehittää aikuisten perustaitoja työllistymisen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Erityisenä painopisteenä ovat...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ Sport: haku päättyy 20.5.2021

Erasmus+ Sport avustusta on haettavissa seuraaviin yhteistyöhankkeisiin (KA2 partnerhips) : Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (small-scale partnerships) vähintään kaksi partneria kahdesta...
Rahoitushaku-uutinen

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2021 haussa

Laatu- ja kehittämisavustus on tarkoitettu kansalaisopistojen toiminnan kehittämiseen seuraavilla painopisteillä, joista yhteen haun tulee selvästi kohdentua: pedagoginen, erityisesti koulutuksen...
Rahoitushaku-uutinen

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2021 haussa

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja...
Rahoitushaku-uutinen

Vapaan sivistystyön nuorisotakuun opintosetelit 2021 haussa

Nuorisotakuun opintoseteliavustuksella tuetaan vapaan sivistystyön tutkintoon johtamatonta ensisijaisesti nuorten maahanmuuttajien opiskelu- ja kielitaitoa parantavaa kouluttautumista. Mikäli...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustushaku lukiokoulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen avattu

Hakuaika: 5.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15 Vuoden 2021 valtionavustushaku lukiokoulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen on avattu. Valtionavustusta on haettavissa noin 1,4 miljoonaa...
Rahoitushaku-uutinen

Vatioavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa jälleen haettavana

Hakuaika: 5.3.2021 - 14.4.2021 klo 16.15 Avustuksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen, taitojen, valmiuksien ja pedagogisten käytäntöjen kehittäminen, alueellisen ja...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvaan taiteen perusopetukseen jälleen haettavina

Hakuaika: 3.3.2021 – 28.4.2021 klo 16:15 Vuoden 2021 opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus on haettavana. Tätä valtionavustusta voivat hakea...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2021

Kaksikielisen opetuksen laajentamiseen tarkoitetuilla valtionavustuksilla on tarkoitus tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti suomalaisten monipuolisen ja syvällisen kielitaidon karttumista...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainvälisyyteen

Kansainvälisyyden monipuolistamisen ja kehittämisen lisäksi peräänkuulutetaan edelleen hanketeemoja vastuullisuudesta. Haun tavoitteet ovat pitkälti johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n...
Rahoitushaku-uutinen

Lukuliike jakaa avustusta nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin

Hakuaika: 26.2.2021 – 14.4.2021 klo 16:15 Opetushallitus avaa haettaviksi yhteensä 300 000 euroa nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin. Valtionavustusta myönnetään enintään 95 %...
Rahoitushaku-uutinen

Koulun kerhotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen 2021

Hakuaika: 3.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15 Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,9 milj. euroa. Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §...
Rahoitushaku-uutinen

Taiteen perusopetuksen harkinnanvarainen valtionavustus avataan muille kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Taiteen perusopetuksen harkinnanvarasta valtionavustusta on haettavana 150 000 euroa. Avustusta voivat hakea vain ne taiteen perusopetusta järjestävät koulutuksen järjestäjät, jotka eivät saa taiteen...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille 2021

Vuoden 2021 valtionavustus järjestöille on jälleen haettavana. Valtionavustuksen avulla kehitetään kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivien järjestöjen toimintaa, tuetaan koulun vapaan...
Rahoitushaku-uutinen

Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetusta tuetaan valtionavustuksella vuonna 2021

Avustusta voidaan myöntää esi- tai perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjälle. Hakukokonaisuus jakautuu kolmeen osioon. Kutakin avustusta haetaan sähköiseen hakemukseen sisältyvillä omilla...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin jälleen haettavina

Vuoden 2021 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen tarkoitettu valtionavustus on haettavana. Hakuaika: 7.1. – 19.2.2021 klo 16.15. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustusta haettavissa syksyn 2020 ylioppilastutkinnon lisäresurssitarpeiden korvaamiseen

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun koronavirustilanteen syksyn 2020 ylioppilastutkinnon järjestämiseen aiheuttamien lisäresurssitarpeiden korvaamiseksi. Myönnettävä erityisavustus on...