Uusimmat uutiset

Uutinen

Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää

Julkisuudessa on keskusteltu Viertolan kouluampumisen jälkeen siitä, miksi lapsi tai nuori päätyy käyttäytymään väkivaltaisesti. Keskustelussa on osin unohtunut se tosiasia, että väkivalta ei koskaan ole hyväksyttävää. Tämän viestin kuuleminen aikuisilta on tärkeää lasten ja nuorten turvallisuudentuneelle: vastuu omasta toiminnasta on aina tekijällä.
Uutinen

THL:n ja Opetushallituksen vanhempainilta tarjoaa tukea ja tietoa traumasta toipumisesta ja ikätoverien välisestä väkivallasta

THL ja Opetushallitus järjestävät tällä viikolla vanhempainillan, joka käsittelee traumasta toipumista, nuorten hyvinvointia ja ikätoverien välisen väkivallan kysymyksiä. Virtuaalinen vanhempainilta järjestetään torstaina 18. huhtikuuta klo 17.00–18.00. Tilaisuus on suunnattu erityisesti kouluikäisten vanhemmille sekä kouluikäisille vanhempiensa kanssa.
Uutinen

Eurydice-raportti: Kestävyysteema huomioidaan hyvin Euroopan koulutusjärjestelmissä – Suomi nousee hyvänä esimerkkinä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta

Raportin mukaan kestävyysteema on hyvin esillä Euroopan maiden peruskoulujen ja lukioiden kansallisissa opetussuunnitelmissa. Panostusta opettajien ja rehtoreiden osaamiseen sekä taloudellista tukea koulujen kestävyyden kehittämiseen voisi kuitenkin lisätä. Raportti nostaa Suomen yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä, miten kestävyyden teemaa voi koulutukseen sisällyttää.
Uutinen

Ammatillisen opiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä on nousussa – koronapandemiaa edeltäneeseen tasoon on silti vielä matkaa

Vuonna 2023 ammatillisesta koulutuksesta lähti opintoihin liittyvälle ulkomaanjaksolle yhteensä 3 724 opiskelijaa. Tämä on 38 % enemmän kuin vuonna 2022. Ennen koronapandemiaa eli vuonna 2019 ulkomaanjaksolle lähti 4 426 opiskelijaa. Henkilöstön liikkuvuuksissa lähestytään jo huippuvuosia 2017–2019.
Uutinen

Anna meille palautetta Oph.fi-sivustosta ja uudistetusta sivuston hausta

Oph.fi-verkkosivuston uudistettu haku on nyt ollut kevään käytössä, ja myös sivuston rakennetta on uudistettu saadun palautteen perusteella. Tämän vuoden asiakaskyselyssä on haun lisäksi teemana opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden löydettävyys.
Uutinen

Lukiodiplomijärjestelmän kehittäminen on alkanut – tervetuloa seminaariin 8.5.

Olemme Opetushallituksessa aloittaneet lukiodiplomijärjestelmän kehittämistyön opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannon pohjalta. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka perustuu vuonna 2022 laadittuun suunnitelmaan. Toimenpiteitä on suunniteltu vuoteen 2027 asti.
Uutinen

Uusi opiskelijalähettiläsohjelma houkuttelee kansainvälisiä osaajia Suomeen

Tammikuussa käynnistetyn Study in Finlandin opiskelijalähettiläsohjelman ideana on vahvistaa Suomen tunnettuutta, jotta innostuneita kansainvälisiä opiskelijoita saataisiin houkuteltua Suomen...
Uutinen

Opintotietojen käyttö jatkaa kasvuaan – KOSKI-palvelua hyödyntävät yhä enemmän sekä kansalaiset että viranomaiset

Vuonna 2023 Opetushallituksen KOSKI-palvelun käyttö kasvoi merkittävästi. Valtakunnallisena tietovarantona KOSKI tarjoaa kansalaisille ja viranomaisille helpon ja luotettavan tavan saada tietoa oppijoiden opiskeluoikeuksista, suorituksista ja tutkinnoista. Suuri yleisö hyödyntää tietoja Oma Opintopolku -käyttöliittymän kautta.
Uutinen

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2024–2025

Lukuvuoden 2024–2025 koulutyö käynnistyy lähes kaikissa peruskouluissa viikolla 32, yleisimmin 8. elokuuta 2024. Kouluvuosi päättyy lauantaina 31. toukokuuta 2025.
Uutinen

Korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä ei yllä huippuvuosien tasolle – ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen kehitys liikkuvuuksissa on eriytynyt

Vuonna 2023 korkeakouluopiskelijat tekivät yhteensä hieman yli 10 000 ulkomaanjaksoa, kun mukaan lasketaan sekä pitkä- että lyhytkestoiset jaksot. Ulkomaanjaksojen kokonaismäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 21 prosentilla eli 1750 jaksolla. Tiedot käyvät ilmi tilastopalvelu Vipusesta.
Uutinen

Kouluampuminen somessa: kuinka käsitellä asiaa lasten ja nuorten kanssa

Vantaan kouluampuminen näkyy monella tavalla lasten ja nuorten suosimissa sosiaalisen median palveluissa. Kouluikäiset lapset seuraavat tilannetta oma-aloitteisesti, jakavat uutisia ja myös huhuja, vahvistamattomia epäilyksiä ja spekulaatioita. Vaikuttaa siltä, että keskusteluja kommentoivat yhä nuoremmat lapset. Kouluampumiseen liittyvät spekulaatiot ja virheellinen tieto voivat levitä nopeasti hyvin laajoille joukoille osittain some-alustojen algoritmien takia. Tämä voi synnyttää mielikuvan, että jaettu sisältö olisi totta. Lapset saattavat epähuomiossa jakaa myös yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.
Uutinen

Ohjeita kriisitilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa

Vantaan Viertolan koululla tapahtunut ampumavälikohtaus on järkyttävä. Otamme osaa uhrien läheisten suureen suruun ja huoleen. Koska väkivallanteko tapahtui koulussa koulupäivän aikaan, on kouluilla erityisen tärkeä rooli turvallisuuden tunteen palauttamisessa.
Uutinen

Erasmus+ -ohjelmasta Suomessa myönnetty rahoitus kasvoi huomattavasti vuonna 2023 – yhä useammalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista

Erasmus+ -ohjelmasta vuonna 2023 Suomessa myönnettyjen avustusten kokonaissumma oli 58 miljoonaa euroa eli viisi miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022 (53 miljoonaa euroa). Ohjelmakaudella 2021–2027 budjetin kokonaiskasvu on ollut vuoteen 2024 mennessä yhteensä 55 prosenttia. Ohjelman vuosittain kasvava budjetti mahdollistaa sen, että yhä useammalla suomalaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan kansainvälistymällä.
Uutinen

Opetushallituksen palveluiden käyttö kasvussa

Opetushallitus tarjoaa kasvatus- ja koulutustoimijoille, alan ammattilaisille ja oppijoille laajan joukon palveluita. Vuoden 2023 aikana eri verkkosivustoillamme vieraili kymmeniä miljoonia kävijöitä ja palveluissamme asioi satoja tuhansia asiakkaita. Lähes kaikkien palveluidemme käyttäjämäärät kasvoivat edellisvuoteen nähden.
Uutinen

Vaihto-opiskelu kiinnostaa peruskouluissa ja lukioissa – ulkomaanjaksolle lähtevien lukiolaisten määrä kaksinkertaistui

Yhteensä 5504 peruskoululaista ja lukiolaista opiskeli eri pituisilla jaksoilla ulkomailla lukuvuonna 2022–2023. Tämä on yli kaksinkertainen määrä edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Koulujen ulkomaanjaksoista 55 prosenttia tehtiin koulun ulkopuolisella rahoituksella, josta suurin osa saadaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.
Uutinen

Uusi verkosto vahvistaa lapsen oppimisen tuen jatkuvuutta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa

Opetushallitus on perustanut kaksikielisen Purje-Seglet -verkoston, jonka avulla tuen järjestämistä kehitetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Verkoston toiminnan kautta pyritään vahvistamaan opetussuunnitelmiin kirjattujen oppimisen tuen velvoitteiden toteutumista.
Uutinen

Avustusta nyt haettavissa kaksikieliseen opetukseen ja kielikylpytoimintaan sekä A1-ruotsin opetukseen

Opetushallitus on avannut kaksi valtionavustushakua liittyen kaksikieliseen opetukseen ja kielikylpytoimintaan sekä A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen.
Uutinen

Alueellisia eroja ruotsinkielisten oppilaiden kokemuksissa opiskeluhuollon palveluista

Ruotsinkielisten oppilaiden kokemuksissa opiskeluhuollon palveluista on alueellisia eroja. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat kokevat esimerkiksi saavansa apua ja tukea koulupsykologilta yleisimmin Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Harvinaisin kokemus on helsinkiläisten ruotsinkielisten koulujen oppilailla. Asia selviää, kun Kouluterveyskyselyn tulospalvelusta tarkastellaan ainoastaan eri alueiden ruotsinkielisten koulujen tuloksia.
Uutinen

Opetushallitus julkaisee Neliapila-oppaan taiteen perusopetuksen laatutyön tueksi

Opetushallitus julkaisee toivotun Neliapila-oppaan vastaamaan taiteen perusopetuksen laatutyön tarpeita. Oppaan tavoitteena on tukea kaikkia taiteen perusopetuksen järjestäjiä oman toimintansa...
Uutinen

Mikael Mantila jatkaa Opetushallituksen hallintopalvelujen johtajana

Mikael Mantila jatkaa toiselle määräaikaiselle johtajakaudelle 1.5.2024 – 30.4.2029.