Hyppää pääsisältöön

Esiopetus


Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa. 

Sivun oikeasta laidasta löytyy työn tueksi materiaalia monenlaisiin teemoihin liittyen.

Uutta!

Mitä esiopetus on? -sivulta löydät linkit videoihin Monipuolista toimintaa esiopetuksessa ja Tervetuloa eskariin

Materiaalia esiopetuksen toteuttamisen tueksi -sivulta löydät toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä  sekä kasvun ja oppimisen tukea koskevien videoiden linkit ja esitysmateriaalit

Esiopetus

Mitä on esiopetus?

Mitä on esiopetus?

Esiopetus on tärkeä osa lapsen oppimisen polkua. Esiopetus toteutetaan perusopetuslain ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Esiopetus lapsen oikeutena

Esiopetus lapsen oikeutena

Suomessa jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen ennen oppivelvollisuutta. Sivulta löydät tietoa esiopetukseen osallistumisesta ja esiopetuksen arvoperustasta.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta voidaan järjestää päiväkodissa, koulussa tai muussa soveltuvassa paikassa. Sivulla kerrotaan lisäksi esiopetuksen ryhmäkoon suosituksesta ja esiopetuksen maksuttomuudesta.

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetus perustuu tavoitteelliseen, lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. Esiopetuksen opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun tärkeänä lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten.

Materiaalia ja julkaisuja työn tueksi

Materiaalia esiopetuksen toteuttamisen tueksi

Materiaalia esiopetuksen toteuttamisen tueksi

Sivulta löydät työkalun varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arviointiin, pedagogista materiaalia monilukutaidon edistämisen tueksi sekä Leikki esiopetuksessa -tukimateriaalin.

Kielten rikas maailma -materiaali

Kielten rikas maailma -materiaali

Tukimateriaalista saat tietoa kielen kehityksestä, uusista käsitteistä, kuten monilukutaidosta ja vinkkejä yksi- ja monikielisten lasten oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen.

Kaksivuotinen esiopetus

Kaksivuotinen esiopetus

Opetushallituksen selvityksessä kaksivuotisesta esiopetuksesta käsitellään erityisesti lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin liittyviä muutostarpeita. Selvityksessä tarkastellaan esiopetuksen ja 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen nykytilaa Suomessa.

Viittomakieliset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Viittomakieliset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Oppaalla täydennetään vanhempien tietoja siitä, mitä eri keinoja viittomakieltä käyttävän lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä on. Henkilöstölle oppaassa kerrotaan, miten viittomakielisen lapsen kanssa toimitaan ja millaisia uudenlaisia työtapoja saatetaan tarvita.

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on oppilaan oma kuvaus hänen kielten opiskelunsa kehittymisestä useampien vuosien ajalta. Oppilas pohtii ja raportoi kielisalkussaan taitojensa edistymistä pitkällä aikavälillä. Kielisalkun avulla hän oppii myös itse kehittämään kielitaitojaan ja arvioimaan niitä kriteeripohjaisesti taitotasojen avulla.

Digitaalinen osaaminen

Digitaalinen osaaminen

Tukea digitaalisen osaamisen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -osiosta löytyy tukea mm. pienten lasten digitaalisen lukutaidon kehittämiseen ja digitaalisten palvelujen valintaan sekä pienten lasten digisanasto

Lisää aiheesta

ePerusteet

eperusteet.opintopolku.fi

ePerusteet-palvelusta löydät esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet kokonaisuudessaan.

Perusopetuslaki

www.finlex.fi

Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa.

Opetussuunnitelman perusteet

Voimassa olevat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on saatavissa pdf-dokumentteina. Voit tarkastella myös aikaisempien vuosien perusteita.

Yhteystiedot


Jos jokin asia jäi askarruttamaan, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa esiopetus@oph.fi.