Hyppää pääsisältöön

Esiopetus


Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Esiopetus

alt-text (optional, uses title if not set)

Mitä on esiopetus?

Esiopetus on tärkeä osa lapsen oppimisen polkua. Esiopetus toteutetaan perusopetuslain ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Esiopetus lapsen oikeutena

Suomessa jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen ennen oppivelvollisuutta. Sivulta löydät tietoa esiopetukseen osallistumisesta ja esiopetuksen arvoperustasta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta voidaan järjestää päiväkodissa, koulussa tai muussa soveltuvassa paikassa. Sivulla kerrotaan lisäksi esiopetuksen ryhmäkoon suosituksesta ja esiopetuksen maksuttomuudesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetus perustuu tavoitteelliseen, lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. Esiopetuksen opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun tärkeänä lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten.

Materiaalia ja julkaisuja työn tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Materiaalia esiopetuksen toteuttamisen tueksi

Sivulta löydät työkalun varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arviointiin, pedagogista materiaalia monilukutaidon edistämisen tueksi sekä Leikki esiopetuksessa -tukimateriaalin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielten rikas maailma -materiaali

Tukimateriaalista saat tietoa kielen kehityksestä, uusista käsitteistä, kuten monilukutaidosta ja vinkkejä yksi- ja monikielisten lasten oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaksivuotinen esiopetus

Opetushallituksen selvityksessä kaksivuotisesta esiopetuksesta käsitellään erityisesti lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin liittyviä muutostarpeita. Selvityksessä tarkastellaan esiopetuksen ja 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen nykytilaa Suomessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Viittomakieliset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Oppaalla täydennetään vanhempien tietoja siitä, mitä eri keinoja viittomakieltä käyttävän lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä on. Henkilöstölle oppaassa kerrotaan, miten viittomakielisen lapsen kanssa toimitaan ja millaisia uudenlaisia työtapoja saatetaan tarvita.

alt-text (optional, uses title if not set)

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on oppilaan oma kuvaus hänen kielten opiskelunsa kehittymisestä useampien vuosien ajalta. Oppilas pohtii ja raportoi kielisalkussaan taitojensa edistymistä pitkällä aikavälillä. Kielisalkun avulla hän oppii myös itse kehittämään kielitaitojaan ja arvioimaan niitä kriteeripohjaisesti taitotasojen avulla.

Lisää aiheesta

ePerusteet

eperusteet.opintopolku.fi

ePerusteet-palvelusta löydät esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet kokonaisuudessaan.

Perusopetuslaki

www.finlex.fi

Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa.

Opetussuunnitelman perusteet

Voimassa olevat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on saatavissa pdf-dokumentteina. Voit tarkastella myös aikaisempien vuosien perusteita.