Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva asiantuntijavirasto, jonka tehtävistä säädetään Opetushallituksesta annetun lain 2 §:ssä. Huolehdimme lisäksi tehtävistä, jotka on säädetty tehtäväksemme muussa lainsäädännössä tai jotka opetus- ja kulttuuriministeriö meille määrännyt.