Opetushallitus on kehittämisvirasto, jonka tehtävistä säädetään laissa.