Hyppää pääsisältöön

Saamen-, romani- ja viittomakieliset oppijat


Oppijoiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppijan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan ja monikielisyyttä vahvistetaan.

Oppijoita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli.

Kieli- ja kulttuuriryhmät

Saamelaiset ja saamenkieliset oppijat

Saamelaisten opetus lisää oppijoiden ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä. Tutustu saamelaisten opetukseen.

Romanit ja romanikieliset oppijat

Romanien opetuksessa tavoitteena on vahvistaa oppilaiden identiteetin kehitystä sekä tietoisuutta omasta historiasta ja kulttuurista. Tutustu romanien opetukseen.

Viittomakieliset oppijat

Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppijoiden viittomakielistä identiteettiä. Tutustu viittomakielisten opetukseen.