Hyppää pääsisältöön

Saamen-, romani- ja viittomakieliset oppijat


Oppijoiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppijan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan ja monikielisyyttä vahvistetaan.

Oppijoita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli.