Hyppää pääsisältöön

Opettajille ja kasvattajille


Opetushallitus tarjoaa suomalaisille opettajille ja kasvattajille välineitä, aineistoja ja tietoa opetustyöhön, opetuksen suunnitteluun ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Sivuilta löydät tietoa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista, kuten teemapäivistä, koulutuksista ja tapahtumista. Lisäksi sivuilla voit tutustua teemakokonaisuuksiin, hankkeisiin ja koulutuksen kehittämiseen.

Tietoa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta löydät osiosta Koulutus ja tutkinnot.

Materiaalia opetukseen ja kasvatukseen

alt-text (optional, uses title if not set)

Tukimateriaalia varhaiskasvatukseen ja yleissivistävään koulutukseen uudelle lu…

Sivulta löydät materiaaleja opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille opetusjärjestelyjen tueksi ja tukea etäopetukseen. Päivitämme ja täydennämme sisältöä, kun uutta materiaalia on tarjolla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lops 2021 - tukea lukion opetussuunnitelman perusteiden toteutukseen

Lukion opetussuunnitelman uudet perusteet otetaan käyttöön vuonna 2021. Käyttöönottamisen tueksi Opetushallitus tarjoaa erilaisia tukimateriaaleja koulutuksen järjestäjille ja opettajille. Tutustu tukimateriaaleihin avoimin mielin!

alt-text (optional, uses title if not set)

Avointen oppimateriaalien kirjasto - aoe.fi

aoe.fi

Avointen oppimateriaalien kirjasto - aoe.fi on uusi palvelu, jossa voit hakea, löytää ja tallentaa erilaisia digitaalisia oppimateriaaleja. Palvelu on vapaasti ja maksutta opettajien ja oppijoiden käytettävissä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatuksen tueksi materiaalia

Varhaiskasvatuksen ammattilainen, etsitkö kehitysideoita työsi tueksi? Olemme keränneet sivulle erilaisia ohjeita, videoita ja muita innostavia materiaaleja, joita voit vapaasti soveltaa omassa tekemisessäsi. Tervetuloa tutustumaan!

alt-text (optional, uses title if not set)

Perusopetuksen oppiaineiden materiaalit

Löydä materiaalia eri oppiaineiden opetuksen tueksi - syvennä osaamistasi ja poimi hyödylliset ideat.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukion oppiaineiden materiaalit

Sivuille on koottu materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teemapäiväkalenteri

Teemapäivien ja -viikkojen materiaalien avulla voit käsitellä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa esimerkiksi liikenneturvallisuuteen ja koulurauhaan liittyviä ajankohtaisia aiheita.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimateriaalit

Maksuttomat digitaaliset verkko-oppimateriaalit varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen sekä opettajan oppaat löydät julkaisut-sivulta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Verkkokauppa

verkkokauppa.oph.fi

Voit ostaa Opetushallituksen tuottamia painettuja oppikirjoja ja digikirjoja verkkokaupastamme. Myös opetussuunnitelmien perusteita on saatavilla painotuotteena.

Opetuksen ja oppimisen tueksi teemoittain

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielitietoisuus

Kielitietoisessa koulussa kielen keskeinen merkitys oppimisessa, opetuksessa, arvioinnissa ja kaikessa toiminnassa tunnistetaan. Tämä tarkoittaa kaikkien kielten arvostamista ja luontevaa näkyvyyttä koulussa toimintakulttuurin tasolla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys

Miten koulu valmistaa elämään kulttuurisesti moninaisessa maailmanyhteisössä ja toimimaan rakentavasti ja vastuullisesti yhteisen maapallon hyväksi? Miten syventää kansainvälisyyteen liittyvää osaamista ja edistää kansainvälisyyttä kouluissa? Tutustu aiheeseen tarkemmin sivuillamme.

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin ja käsitellä niitä osana oppituntia. Oppilaiden on ensiarvoisen tärkeää tuntea esimerkiksi lasten ja nuorten oikeudet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisöllisyys

Yhteenkuuluvuus toisten ihmisten kanssa on tärkeää jokaiselle. Kuuluminen ja toisaalta kuulumattomuus eri ryhmiin vaikuttaa siihen, miten muiden ryhmien jäseniin suhtaudutaan. Ryhmäjäsenyydet myös muovaavat omaa identiteettiä ja vaikuttavat vuorovaikutukseen. Lue lisää, mitä yhteisöllisyys pitää sisällään ja miten se näkyy oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Holokaustin opetus

Sivustolle kerätyn materiaalin avulla opettajat ja kasvattajat voivat kehittää holokaustiin liittyviä tietojaan, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuurinen moninaisuus

Tältä sivulta löydät tukimateriaalia kulttuurisen moninaisuuden huomioon ottamiseen koulutuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetusmateriaalia pakolaisuudesta

Tutustu YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kehittämään monipuoliseen opetusmateriaaliin pakolaisuuden käsittelystä kouluissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus on kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoista. Mitä se tarkoittaa opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden kannalta? Sivusto tarjoaa tietoa, näkökulmia ja työtapakuvauksia erityisesti katsomusaineiden opettajille, mutta niistä voivat ammentaa myös muut opettajat. Syvenny aineistoon!

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Kulttuuriperintö on menneisyydestä perittyjä aineellisia ja aineettomia asioita, jotka heijastavat muun muassa ihmisten arvoja ja uskomuksia. Kulttuuriperintökasvatus vahvistaa kulttuurista osaamista sekä auttaa lapsia ja nuoria rakentamaan kulttuuri-identiteettiään. Lue lisää kulttuuriperintökasvatuksesta!

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikennekasvatus

Turvallisia tapoja kulkea liikenteessä opitaan niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Liikennekasvatukseen kuuluu liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikissa koulutusmuodoissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -materiaali on suunniteltu erityisesti kuvataiteen ja käsityön tueksi. Tutustu aineistoon!

alt-text (optional, uses title if not set)

Tapakasvatus

Sosiaaliset-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä koulun toimintakulttuurin rakentamisessa ja yhteiskunnassa toimimisessa. Tapojen tunteminen kasvattaa itseluottamusta ja vahvistaa uskoa omaan pärjäämiseen. Tapakasvatuksen materiaalit soveltuvat kaikille kouluasteille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa

Tieto- ja viestintäteknologia on sekä oppimisen kohde että väline, ja nykyisin sitä hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Näille sivuille on kerätty tiivis tietopaketti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä: ohjeistuksia, suosituksia ja opettajan tukimateriaaleja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ilmasto- ja ympäristökasvatus sekä kiertotalous

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden materiaalit soveltuvat eri kouluasteille ja oppiaineille. Sivuilta löytyy tietoa myös opettajien oman osaamisen kehittämiseen sekä koulujen ja oppilaitosten johtamiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mediakasvatus

Mediakasvatus on osa varhaiskasvatusta, perusopetusta sekä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opintoja. Sen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja aikuisten mediaosaamista. Tutustu mediakasvatuksen materiaaleihin!

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Tasa-arvon edistäminen on jokaisen koulun ja oppilaitoksen velvollisuus. Nämä sivut tukevat toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Sivulta löydät tietoa myös opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuudesta.

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista. Sivulta löydät esimerkiksi kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vastaisesta työstä.

Kansalliset verkostot ja hankkeet

Kestävä toimintakulttuurin muutos syntyy teoista, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuudesta osallistua. Tule mukaan kehittämisverkostoihin ja tutustu meneillään olevaan kehittämiseen.

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

Opetushallitus tukee kasvatus- ja koulutusalan johtajia, jotka haluavat toteuttaa ammatillisen kasvun strategioita, rakentaa johtamisvalmiuksia sekä kehittää omia taitojaan johtajina. Opetushallitus tuottaa tutkintoja, täydennyskoulutusta, tilastoja, julkaisuja ja tukimateriaalia johtamisen tueksi.

Kestävän kehityksen aineistoja

alt-text (optional, uses title if not set)

Kestävä kädenjälki -webinaarisarja

www.oph.fi

Opetushallitus edistää Agenda 2030 -toimeenpanoa omalla toimialalla esimerkiksi kokoamalla Kestävä kädenjälki -webinaarisarjaan järjestämiään Agenda 2030 -tavoitteisiin liittyviä tapahtumia. Kutsumme sinut osallistumaan webinaareihin ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kestävä tulevaisuus -opas

Opetushallituksen kestävän kehityksen oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa ja tukea kestävyyden eri ulottuvuuksista ja niiden saavuttamisesta kasvatus- ja koulutustoimialan asiantuntijoille ja ammattilaisille – varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön. Opas sisältää kestävää kehitystä avaavan sisällön lisäksi neuvoja, materiaaleja ja tapausesimerkkejä, joita voi hyödyntää omassa kasvatus- ja opetustyössä. Näkökulmia voi käyttää myös oman työ- ja oppijayhteisön arvokeskustelun ja muun rakentavan dialogin pohjalla sekä ajatusten herättelyssä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mennään, mutta vastuullisesti!

Oulun kaupungin tuottama materiaali tukee kansainvälisen toiminnan toteuttamista vastuullisesti kouluissa ja päiväkodeissa. Materiaalia voivat hyödyntää kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään kestävää kansainvälisyyttä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhdessä toimien kohti kestävää tulevaisuutta

Mitä tarkoittaa ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen tai kulttuurinen kestävyys? Kuinka merkittävä edellytys kasvatus ja koulutus on kestävälle kehitykselle? Miten tekomme vaikuttavat ilmastoon ja ihmisoikeuksiin? Miten opettajat ja kasvattajat voivat tavoitella tavallisessa arjen työssään kestävää tulevaisuutta?

Opetussuunnitelmien perusteet

ePerusteet-palvelusta löydät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet ja voit myös tutustua paikallisiin opetussuunnitelmiin.

Koulutuksia ja tapahtumia

Tapahtuma

12.4.–17.6.2021
 
Valmistautuminen kohti vuoden Erasmus+ Sport 2021 hakukierrosta
Liikunta ja urheilu
Opetushallinnon kurssi 1/21

Tapahtuma

9.6.–4.8.2021
Opetushallinnon kurssi 1/2021 ETÄYHTEYDELLÄ
Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Muualla verkossa

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetusmateriaalia vapaaehtoistoiminnasta

www.kansalaisareena.fi

Kansalaisareenan tuottamalla opetusmateriaalilla voit järjestää kokonaisen vapaaehtoistoiminnan kurssin tai tuoda vapaaehtoistoiminnan opetuksen osaksi esimerkiksi yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon tai uskonnon kursseja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tutkija tavattavissa -palvelu

nuortentiedeakatemia.fi

Nuorten tiedeakatemian ylläpitämän palvelum kautta voit tilata peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille tutkijan virtuaalisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsen oikeuksien viikko

www.lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien tunnettuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Tutustu opettajien kanssa yhteistyössä suunniteltuihin opetusmateriaaleihin.

School Education Gateway - Opetuksen eurooppalainen verkkofoorumi

www.schooleducationgateway.eu

Kehitä ammatillista osaamistasi verkko- ja lähiopetuskurssien, webinaarien ja opetusmateriaalien avulla. Sivustolta löydät tietoa myös eurooppalaisesta koulutuspolitiikasta ja opettajien hankekokemuksista.

Perustaidot haltuun -koulutusmalli oppilaitosten ja kouluttajien käyttöön

peda.net

Perustaidot haltuun -koulutusmalli on suunnattu oppilaitoksille, jotka haluavat toteuttaa täydennyskoulutusta aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille. Neljästä moduulista koostuva koulutusmalli on tehty Peda.net-alustalle, ja se on maksutta käytettävissä.