Hyppää pääsisältöön

Opettajille ja kasvattajille


Opetushallitus tarjoaa suomalaisille opettajille ja kasvattajille välineitä, aineistoja ja tietoa opetustyöhön, opetuksen suunnitteluun ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Sivuilta löydät tietoa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. Lisäksi sivuilla voit tutustua teemakokonaisuuksiin, hankkeisiin ja koulutuksen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen omat materiaalit, kuten oppiaineiden materiaalit, löydät osiosta Koulutus ja tutkinnot.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa tapahtuu!

Näkymiä katsomusaineiden opetukseen

Etsi vastauksia ja syvennä osaamistasi Opetushallituksen katsomusaineiden opettajille tuottamista oppaista. Oppaat on suunnattu alakouluun, yläkouluun sekä lukioon, ja niiden sisältöjä voi hyödyntää opetuksessa. Myös muut kuin elämänkatsomustietoa tai uskontoa opettavat opettajat voivat hyötyä materiaaleihin tutustumisesta.

Pysyväksi toiminnaksi

Move! -mittausten tunnus
Move!
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita huolehtimaan omasta fyysisestä toimintakyvystään.
Lukuliikkeen logo suomeksi
Lukuliike
Lapsille ja nuorille on tarjolla paljon erilaisia lukutapahtumia, vinkkejä lukuinnon sytyttämiseen ja sisältöjä monilukutaidon opetukseen.

Muualla verkossa

Tukimateriaalia lasten ja nuorten  kriisinkestävyyden vahvistamiseen

Tukimateriaalia lasten ja nuorten kriisinkestävyyden vahvistamiseen

itla.fi

Itlan sivustolle on koottu tukimateriaalia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuneen kriisin sekä muiden kriisien käsittelyyn varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja harrastustoiminnassa lasten, nuorten ja työyhteisöjen näkökulmasta. Materiaali toimii apuna kriisin käsittelyssä ja auttaa kohtaamaan tulevat kriisitilanteet.

Opetusmateriaalia vapaaehtoistoiminnasta

Opetusmateriaalia vapaaehtoistoiminnasta

www.kansalaisareena.fi

Kansalaisareenan tuottamalla opetusmateriaalilla voit järjestää kokonaisen vapaaehtoistoiminnan kurssin tai tuoda vapaaehtoistoiminnan opetuksen osaksi esimerkiksi yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon tai uskonnon kursseja.

Tutkija tavattavissa -palvelu

Tutkija tavattavissa -palvelu

nuortentiedeakatemia.fi

Nuorten tiedeakatemian ylläpitämän palvelum kautta voit tilata peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille tutkijan virtuaalisesti.

Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien viikko

www.lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien tunnettuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Tutustu opettajien kanssa yhteistyössä suunniteltuihin opetusmateriaaleihin.

School Education Gateway - Opetuksen eurooppalainen verkkofoorumi

School Education Gateway - Opetuksen eurooppalainen verkkofoorumi

www.schooleducationgateway.eu

Kehitä ammatillista osaamistasi verkko- ja lähiopetuskurssien, webinaarien ja opetusmateriaalien avulla. Sivustolta löydät tietoa myös eurooppalaisesta koulutuspolitiikasta ja opettajien hankekokemuksista.

Perustaidot haltuun -koulutusmalli oppilaitosten ja kouluttajien käyttöön

Perustaidot haltuun -koulutusmalli oppilaitosten ja kouluttajien käyttöön

peda.net

Perustaidot haltuun -koulutusmalli on suunnattu oppilaitoksille, jotka haluavat toteuttaa täydennyskoulutusta aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille. Neljästä moduulista koostuva koulutusmalli on tehty Peda.net-alustalle, ja se on maksutta käytettävissä.