Hyppää pääsisältöön

Opettajille ja kasvattajille


Opetushallitus tarjoaa suomalaisille opettajille ja kasvattajille välineitä, aineistoja ja tietoa opetustyöhön, opetuksen suunnitteluun ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Sivuilta löydät tietoa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. Lisäksi sivuilla voit tutustua teemakokonaisuuksiin, hankkeisiin ja koulutuksen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen omat materiaalit, kuten oppiaineiden materiaalit, löydät osiosta Koulutus ja tutkinnot.

Opetustoimi ja koronavirus

Koronatilanteen mahdollisesti tasaantuessa lukuvuoden 2021–2022 tavoitteena on rakentaa yhdessä uudenlaista, sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Samalla myös varaudutaan koronatilanteen jatkumiseen. 

Tutustu Opetushallituksen pandemia-ajasta palautumisen ohjeisiin ja tukimateriaaleihin 

Kasvatuksessa ja koulutuksessa tapahtuu!

Näkymiä katsomusaineiden opetukseen

Etsi vastauksia ja syvennä osaamistasi Opetushallituksen katsomusaineiden opettajille tuottamista oppaista. Oppaat on suunnattu alakouluun, yläkouluun sekä lukioon, ja niiden sisältöjä voi hyödyntää opetuksessa. Myös muut kuin elämänkatsomustietoa tai uskontoa opettavat opettajat voivat hyötyä materiaaleihin tutustumisesta.

Pysyväksi toiminnaksi

Move! -mittausten tunnus
Move!
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita huolehtimaan omasta fyysisestä toimintakyvystään.
Lukuliikkeen logo suomeksi
Lukuliike
Lapsille ja nuorille on tarjolla hauskoja tapahtumia, vinkkejä lukuinnon sytyttämiseen ja sisältöjä opetuksen ja lukukasvatuksen tueksi. Yhteisenä tavoitteena on, että lukuvuoden päättyessä Suomessa ei ole yhtään lukematonta lasta!

Kasvatuksen ja koulutuksen muut materiaalit

Muualla verkossa

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetusmateriaalia vapaaehtoistoiminnasta

www.kansalaisareena.fi

Kansalaisareenan tuottamalla opetusmateriaalilla voit järjestää kokonaisen vapaaehtoistoiminnan kurssin tai tuoda vapaaehtoistoiminnan opetuksen osaksi esimerkiksi yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon tai uskonnon kursseja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tutkija tavattavissa -palvelu

nuortentiedeakatemia.fi

Nuorten tiedeakatemian ylläpitämän palvelum kautta voit tilata peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille tutkijan virtuaalisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsen oikeuksien viikko

www.lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien tunnettuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Tutustu opettajien kanssa yhteistyössä suunniteltuihin opetusmateriaaleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

School Education Gateway - Opetuksen eurooppalainen verkkofoorumi

www.schooleducationgateway.eu

Kehitä ammatillista osaamistasi verkko- ja lähiopetuskurssien, webinaarien ja opetusmateriaalien avulla. Sivustolta löydät tietoa myös eurooppalaisesta koulutuspolitiikasta ja opettajien hankekokemuksista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Perustaidot haltuun -koulutusmalli oppilaitosten ja kouluttajien käyttöön

peda.net

Perustaidot haltuun -koulutusmalli on suunnattu oppilaitoksille, jotka haluavat toteuttaa täydennyskoulutusta aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille. Neljästä moduulista koostuva koulutusmalli on tehty Peda.net-alustalle, ja se on maksutta käytettävissä.