Hyppää pääsisältöön

Opettajille ja kasvattajille


Opetushallitus tarjoaa suomalaisille opettajille ja kasvattajille välineitä, aineistoja ja tietoa opetustyöhön, opetuksen suunnitteluun ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opettajan ja kasvattajan sisällöt täydentyvät vuoden 2019 aikana. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen materiaaleja löydät myös osiosta Koulutus ja tutkinnot. 

Opetuksen ja oppimisen tueksi teemoittain

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys

Miten koulu valmistaa elämään kulttuurisesti moninaisessa maailmanyhteisössä ja toimimaan rakentavasti ja vastuullisesti yhteisen maapallon hyväksi? Miten syventää kansainvälisyyteen liittyvää osaamista ja edistää kansainvälisyyttä kouluissa? Tutustu aiheeseen tarkemmin sivuillamme.

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin ja käsitellä niitä osana oppituntia. Oppilaiden on ensiarvoisen tärkeää tuntea esimerkiksi lasten ja nuorten oikeudet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikennekasvatus

Turvallisia tapoja kulkea liikenteessä opitaan niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Liikennekasvatukseen kuuluu liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikissa koulutusmuodoissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -materiaali on suunniteltu erityisesti kuvataiteen ja käsityön tueksi. Tutustu aineistoon!

alt-text (optional, uses title if not set)

Tapakasvatus

Sosiaaliset-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä koulun toimintakulttuurin rakentamisessa ja yhteiskunnassa toimimisessa. Tapojen tunteminen kasvattaa itseluottamusta ja vahvistaa uskoa omaan pärjäämiseen. Tapakasvatuksen materiaalit soveltuvat kaikille kouluasteille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisöllisyys ja kulttuurinen moninaisuus

Tutustu yhteisöllisyyteen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviin menetelmiin, materiaaleihin ja artikkeleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa

Tieto- ja viestintäteknologia on sekä oppimisen kohde että väline, ja nykyisin sitä hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Näille sivuille on kerätty tiivis tietopaketti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä: ohjeistuksia, suosituksia ja opettajan tukimateriaaleja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ilmasto- ja ympäristökasvatus sekä kiertotalous

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden materiaalit soveltuvat eri kouluasteille ja oppiaineille. Sivuilta löytyy tietoa myös opettajien oman osaamisen kehittämiseen sekä koulujen ja oppilaitosten johtamiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Tasa-arvon edistäminen on jokaisen koulun ja oppilaitoksen velvollisuus. Nämä sivut tukevat toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Sivulta löydät tietoa myös opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuudesta.

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista. Sivulta löydät esimerkiksi kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vastaisesta työstä.

Kansalliset verkostot ja hankkeet

Kestävä toimintakulttuurin muutos syntyy teoista, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuudesta osallistua. Tule mukaan kehittämisverkostoihin ja tutustu meneillään olevaan kehittämiseen.

Materiaalia opetukseen ja kasvatukseen

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatuksen tueksi materiaalia

Varhaiskasvatuksen ammattilainen, etsitkö kehitysideoita työsi tueksi? Olemme keränneet sivulle erilaisia ohjeita, videoita ja muita innostavia materiaaleja, joita voit vapaasti soveltaa omassa tekemisessäsi. Tervetuloa tutustumaan!

alt-text (optional, uses title if not set)

Perusopetuksen oppiaineiden materiaalit

Löydä materiaalia eri oppiaineiden opetuksen tueksi - syvennä osaamistasi ja poimi hyödylliset ideat.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukion oppiaineiden materiaalit

Sivuille on koottu materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teemapäiväkalenteri

Teemapäivien ja -viikkojen materiaalien avulla voit käsitellä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa esimerkiksi liikenneturvallisuuteen ja koulurauhaan liittyviä ajankohtaisia aiheita.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimateriaalit

Maksuttomat digitaaliset verkko-oppimateriaalit varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen sekä opettajan oppaat löydät julkaisut-sivulta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Verkkokauppa

verkkokauppa.oph.fi

Voit ostaa Opetushallituksen tuottamia painettuja oppikirjoja ja digikirjoja verkkokaupastamme. Myös opetussuunnitelmien perusteita on saatavilla painotuotteena.

alt-text (optional, uses title if not set)

Avointen oppimateriaalien edistäminen -palvelu

aoe.fi

Avointen oppimateriaalien edistämiseen liittyvältä sivustolta löydät jo muutamia oppimateriaaleja sekä tietoa oppimateriaalivarannon kehittämisestä. Vuoden 2019 loppupuolella käyttäjät voivat lisätä avoimien oppimateriaalien tietoja ja selata muiden ilmoittamia aineistoja.

Liikunnan verkkoaineistoja

alt-text (optional, uses title if not set)

Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on lisätä koulupäivien aktiivisuutta ja viihtyisyyttä. Jokainen suomalainen koulu voi lähteä mukaan hankkeeseen ja toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Koulupäivän aikainen liikunta - Faktaa express

Mitä tutkimukset paljastavat koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista? Opetushallitus sekä LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tilannekatsauksen, johon on koottu tietoa vuosien 1990─2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista. Tämä Faktaa Express sisältää tiivistelmän tilannekatsauksen sisällöstä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikkuvan koulu -ohjelman kärkihankeraportti

liikkuvakoulu.fi

Liikkuva koulu -ohjelma laajeni vuosina 2015–2018 valtakunnalliseksi osana hallituksen kärkihanketta. Kärkihankkeen päätyttyä työ kunnissa, kouluissa ja Liikkuva koulu -ohjelmassa jatkuu. Raportissa kerrotaan, miten hanke onnistui juurtumaan osaksi koulujen toimintaa koko maassa.

Muualla verkossa

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetusmateriaalia vapaaehtoistoiminnasta

www.kansalaisareena.fi

Kansalaisareenan tuottamalla opetusmateriaalilla voit järjestää kokonaisen vapaaehtoistoiminnan kurssin tai tuoda vapaaehtoistoiminnan opetuksen osaksi esimerkiksi yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon tai uskonnon kursseja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tutkija tavattavissa -palvelu

nuortentiedeakatemia.fi

Nuorten tiedeakatemian ylläpitämän palvelum kautta voit tilata peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille tutkijan virtuaalisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsen oikeuksien viikko

www.lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien tunnettuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Viikkoa vietetään tänä vuonna 18.–22.11.2019 ja sen teemana on Lapsen oikeus olla oma itsensä. Tutustu opettajien kanssa yhteistyössä suunniteltuihin opetusmateriaaleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kirjaa oma ideasi #paraskoulu-sivuilla

www.paraskoulu.fi

Mitkä ovat koulunne parhaat keinot, joilla koulusta tulee entistä tasa-arvoisempi? #paraskoulu-kampanjalla haastamme kertomaan tekoja ja ideoita, pieniä ja suuria.

School Education Gateway - Opetuksen eurooppalainen verkkofoorumi

www.schooleducationgateway.eu

Kehitä ammatillista osaamistasi verkko- ja lähiopetuskurssien, webinaarien ja opetusmateriaalien avulla. Sivustolta löydät tietoa myös eurooppalaisesta koulutuspolitiikasta ja opettajien hankekokemuksista.

Koulutuksia ja tapahtumia

Tapahtuma

22.1.2020 08.00–09.00
Virtuaaliset VALMA-kahvit
Ammatillinen koulutus
Työskentelyä post it -lapuilla.

Tapahtuma

22.1.2020 09.00–16.00
Opetushallitus, Helsinki
Vaikuttavuutta VA-toimintaan!
Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus