Käytämme sosiaalista mediaa tiedonvälitykseen ja keskusteluun. Seuraamalla sosiaalisen median tilejämme saat tietoa toiminnastamme ja toimialaamme liittyvistä kuulumisista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Kaikkea viestintäämme ohjaavat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus, ymmärrettävyys, vuorovaikutteisuus ja palveluhenkisyys. 

 Seuraa Opetushallitusta sosiaalisessa mediassa

Opetushallitus Facebookissa: