Hyppää pääsisältöön

Perusopetus


Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Peruskoulussa on vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko 7–16-vuotiaiden ikäluokalle.

Suomalainen perusopetus on yleissivistävää koulutusta, ja sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat.

Perusopetus ja pandemia

Lue pandemia-ajan vaikutuksista perusopetukseen.

Yhteystiedot  

  • perusopetus(at)oph.fi 

  • perusopetus.arviointi(at)oph.fi 

  • perusopetus.tuki(at)oph.fi 

Tietoa perusopetuksesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Mitä on perusopetus?

Jokaisella Suomessa asuvalla lapsella on oppivelvollisuus, ja lapsi aloittaa koulun yleensä sinä vuonna kun täyttää seitsemän vuotta. Perusopetus on kaikille lapsille maksutonta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Perusopetuksen opetussuunnitelman ydinasiat

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä. Tutustu tarkemmin opetussuunnitelman perusteiden ydinasioihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Perusopetuksen oppiaineet

Perusopetuksessa on kaikille yhteisiä oppiaineita ja lisäksi oppilaat voivat opiskella valinnaisia aineita. Tutustu oppiaineiden materiaaleihin, kuten erilaisiin oppaisiin, suosituksiin ja artikkeleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

www.oph.fi

Tietoa perusopetuksen arvioinnista. Tutustu uudistuvaan oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opettajille ja kasvattajille

Opettajille ja kasvattajille -osiosta löydät välineitä, aineistoja ja tietoa opetustyöhön, opetuksen suunnitteluun ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Peruskoulussa tapahtuu!

ECML:n englanninkielinen havaintokuva ROADMAP-itsearvioinnista
Opetushallitus järjestää yhdessä Euroopan nykykielten keskuksen ECML:n kanssa ROADMAP-työpajan. Tule kehittämään monikielisyyttä ja oppimaan, miten kielitietoista opetusta ja toimintakulttuuria voidaan kehittää.

Oppimisen tuki ja hyvinvointi

alt-text (optional, uses title if not set)

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista. Sivulta löydät tietoa kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vastaisesta työstä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sivulla esitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet sekä esitellään erilaisia ohjeita, oppaita ja muuta tukea velvoitteiden toteuttamiseksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elinikäinen ohjaus

Opetushallituksen elinikäisen ohjauksen sivusto on tarkoitettu kaikkien ohjausammattilaisten tiedon lähteeksi. Sivuilta löydät tietoa oppilaanohjauksesta perusopetuksessa ja ohjauksesta lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas

Opas antaa käytännön ohjeita turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja tuottajille, päiväkodin johtajille ja rehtoreille sekä päiväkotirakennusten ja koulujen omistajille ja ylläpitäjille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kouluruokailu

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle annetaan jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria.

alt-text (optional, uses title if not set)

Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Sivulta löydät lisää kielitietoisuudesta ja kulttuurisesta moninaisuudesta.

Kieli- ja kulttuuriryhmät ja maahanmuuttotaustaiset oppijat

alt-text (optional, uses title if not set)

Maahanmuuttotaustaiset oppijat

Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteena on antaa heille kielellisiä ja muita valmiuksia toimia yhdenvertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Saamen-, romani- ja viittomakieliset oppijat

Oppijoiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppijan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan ja monikielisyyttä vahvistetaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nivelvaiheen koulutukset

Nivelvaiheen koulutukset tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa peruskoulun aikana hankittuja taitoja sekä mahdollisuuksia pohtia tulevaisuuden koulutuspolkua.

Usein kysyttyä


Olemme koonneet vastauksia meiltä perusopetuksesta usein kysyttyihin kysymyksiin.

Katso kaikki vastaukset

Tule mukaan kehittämään perusopetusta


Opetushallituksen koordinoimiin kehittämisverkostoihin osallistuu asiantuntijoita ympäri Suomen. Yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen alueellisen ja kansallisen kehittämisen vahvistaminen.

Tutustu verkostojen toimintaan

Yhteystiedot


Jos jokin asia jäi askarruttamaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella perusopetus@oph.fi.