Hyppää pääsisältöön

Medialle


Opetushallituksen viestintäyksikkö auttaa toimittajia ja kuvaajia kaikissa Opetushallitusta koskevissa kysymyksissä.

Yhteydenotot arkisin klo 9.00–16.00
puh. 0295 331 703
media@oph.fi

Tilaa tiedotteemme


Tilaa tiedotteemme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen media@oph.fi

Yhteystiedot ja aineistot medialle

Opetushallituksen tunnukset ja visuaalinen ilme

Tietoa Opetushallitus rahoittaa -tunnuksen ja Opetushallituksen tunnuksen käytöstä sekä henkilöstömme valokuvista. Täältä löydät myös Opetushallituksen graafista ilmettä koskevan ohjeistuksen.

Mediatilaisuuksien materiaalit

Tutustu mediatilaisuuksiemme materiaaleihin. Materiaalit ovat saatavilla tällä sivulla tilaisuuden jälkeen.

Tietoa Opetushallituksesta

Tutustu organisaatioomme, sen johtoon ja tehtäviin. Täältä löydät myös tietoa kansainvälisestä toiminnastamme ja Opetushallituksen alaisista valtionoppilaitoksista.

Puhelinluettelo

Voit hakea Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) henkilöstön suoria yhteystietoja nimen, virkanimikkeen, asiasanojen tai lisätietokuvausten perusteella.

Tietopankki medialle

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetushallituksen ja eri viranomaisten tehtävät ja vastuut

Tietoa opetushallituksen ja eri viranomaisten sekä koulun, oppilaiden ja vanhempien tehtävistä ja vastuista Suomen koulutusjärjestelmässä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

Opetushallitus laatii opetussuunnitelmien, varhaiskasvatussuunnitelmien ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisympäristöt, koulurakennukset ja kouluverkko

Täältä löydät tietoa muun muassa koulurakennuksista, erilaisista oppimisympäristöistä, koulurakennuksista sekä Suomen peruskouluverkosta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan 1.8.2021, ja jatkossa oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tänne on koottu tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Löydät myös tietoa inkluusion tavoitteista sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Katsomusaineet ja uskonnolliset tilaisuudet

Opetushallitus on julkaissut ohjeet katsomuskasvatuksen ja katsomusaineiden opetuksen toteuttamisesta sekä yhteisistä juhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Itseohjautuvuus, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ilmiöoppiminen

Täältä löydät tietoa itseohjautuvuudesta ja miten tämän taidon oppimista tuetaan peruskoulussa. Sivulta löydät myös tietoa monialaisista oppimiskokonaisuuksista sekä ilmiöoppimisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa ja linjauksia koulujen arkeen

Linjauksia, ohjeita ja tietoa siitä, miten koulussa voidaan toimia arkisissa tilanteissa ja miten tulee järjestää esimerkiksi kouluruokailu tai luokkaretket, millainen kurinpito on sallittua ja miten politiikkaa voidaan käsitellä.

Opetushallituksen tietovarannot, rekisterit ja julkaisut

Tietovarannot ja rekisterit
Opetushallituksessa ylläpidetään kansallisia rekistereitä ja tietovarantoja, joista luovutetaan tietoa eri tahoille.
Opetushallituksen julkaisut
Opetushallitus tuottaa koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen tueksi määräyksiä, ohjeita, oppaita ja raportteja sekä tiiviitä Faktaa Express -julkaisuja ajankohtaisista aiheista.