Seniorit pois paitsiosta! -kuntojalkapallohanke teki senioreista futiskentän tähtiä

Julin tarttui tuumasta toimeen ja ehdotti työnantajansa Laurean eurooppalaisille kumppaneille yhteistä hanketta, jossa ikäihmiset pääsisivät pelaamaan jalkapalloa. Idea otettiin kiinnostuksella...

Ohjeet ja materiaalit Move!-mittauksiin

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Laaja-alainen osaaminen käsityössä

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Kukin oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. Yhteisenä tavoitteena on opetuksen keinoin tukea oppilaan kasvamista demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi ja kestävän elämäntavan toteuttajaksi. (POPS2014, 20).

Move!

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Move!-mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi koulujen liikunnanopetuksessa, kouluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa sekä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa.

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen perusopetuksessa 1.8.2021 alkaen

Opetuksen järjestäjien ja koulujen on tärkeä ylläpitää valmiutta siirtyä etäopetukseen, jos paikallinen epidemiatilanne sitä vaatii. Tässä opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukauden 2021 erityisiin järjestelyihin koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa.

Suomi-koulut maailmalla

Suomi-koulut ylläpitävät lasten ja nuorten suomen kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta yli 40 maassa. Ne ovat ulkosuomalaisten tärkeä kohtaamispaikka.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Muutosmääräys OPH-2014-2021 Opetushallitus on antanut muutosmääräyksen (OPH-2014-2021), joka muuttaa määräystä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ammatillisissa koulutuksessa (OPH-5-2018)...

Teemapäiväkalenteri

Etsitkö inspiraatiota opetuksen suunnitteluun? Teemapäivien ja -viikkojen avulla nostetaan vuosittain esiin esimerkiksi liikenneturvallisuuteen ja koulurauhaan liittyviä ajankohtaisia aiheita. Materiaalit soveltuvat useiden oppiaineiden opetukseen.

Koulurauha

Valtakunnallinen Koulurauha julistetaan vuosittain lukuvuoden alussa. Koulurauhan rakentaminen jatkuu kuitenkin koko kouluvuoden ajan – tavoitteena on, että jokaisella kouluyhteisön jäsenellä olisi koulussa hyvä olla. Koulujen lisäksi myös päiväkoteja kannustetaan julistamaan päiväkoti- ja eskarirauha.

Ilmoittautuminen ammatillisten tutkintojen perustetöiden hankintoihin avautuu

Käyttöönotettavalla dynaamisella hankintajärjestelmällä varmistetaan, että ammatillisten tutkintojen perustetyöhön liittyvän asiantuntijatyön hankinta on avoimempaa ja ennakoitavampaa. Vain...
Näytetään 1-10/4805