Uutisia maailmalta, Ruotsi: Vähemmän ruutuaikaa ja lisää painettuja kirjoja

Lisää painettuja kirjoja Ruotsin esikouluihin ja kouluihin Ruotsalaisten oppilaiden lukutaito on heikentynyt ja nykyisin yli 20 prosenttia oppivelvollisista ei osaa kunnolla lukea. PISA 2022...

Digitalisaation kansainväliset hankkeet ja toiminnot

Opetushallitus koordinoi ja johtaa myös kansainvälisiä digitalisaatiota edistäviä hankkeita ja toimintoja. Ne ovat luonteeltaan monivuotisia ja ensisijaisena rahoittajana niissä on Euroopan Unioni.

Suomen kielen apuraha bachelor- ja master-vaiheen opiskelijoille

Opetushallituksen apurahat bachelor- ja master-vaiheen suomen kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat ulkomaisissa yliopistoissa

Maahanmuuttotaustaiset oppilaat perusopetuksessa

Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Opetuksen päämääränä on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

Suomen kielen apuraha jatko-opiskelijoille ja tutkijoille

Apuraha ulkomaisille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka tekevät ulkomaiselle yliopistolle Suomen kieleen tai kulttuuriin tai suomalais-ugrilaisiin kieliin liittyvää tutkimusta. Apurahaa voi saada 1–12 kuukaudeksi.
Infotilaisuus

Yleissivistävän koulutuksen KOSKI-ja Valpas-klinikka

Aika ja paikka:
7.6.2024 09.30 – 10.30
Yleissivistävän koulutuksen KOSKI- ja Valpas -klinikat jatkuvat keväällä perjantaista 19.1.2024 klo 9.30 alkaen. Yleissivistävän koulutuksen klinikat järjestetään joka toinen viikko perjantaisin klo 9...

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto tarjoaa konkreettisia malleja kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Lapsen fyysinen rajoittaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Tämä tukimateriaali koskee niin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa kuin avoimessa varhaiskasvatuksessa järjestettävää varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä kouluissa järjestettävää esiopetusta...

RAY-tutkimusverkosto mittaa EU:n nuoriso-ohjelmien vaikuttavuutta Suomessa

RAY Network on avoin ja itsenäinen eurooppalainen nuorisotutkimusverkosto.

Maahanmuuttotaustaiset oppijat

Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen.
Näytetään 1-10/8031