Akkreditoidun liikkuvuushankkeen osallistujalle (KA121-SCH)

Onnistu yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ KA121-SCH akkreditoidun liikkuvuushankkeen hallinnoinnissa ohjeiden ja tärkeimpien lomakkeiden avulla!

Digitaalisuus joustavoittaa opintoja ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa

Etäyhteyksiä on hyödynnetty erityisesti pitkien välimatkojen vuoksi opetuksen ja oppimisen tukena Pohjois-Suomessa ja muualla Suomen haja-asutusalueilla. Korona-aikana ammatillisessa koulutuksessa...

Miten sovitaan koulutussopimusjakso ulkomaille?

Koulutussopimus, Training Agreement, Learning Agreement

Tulovalmennukset

Valmentautuminen kuuluu oleellisena osana Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman laadukkaaseen vapaaehtoistyöhön ja työ- ja harjoittelujaksoon. Opetushallitus lähettää Suomesta tukea saaneille organisaatioille kutsun tulovalmennukseen.

Väkivaltainen ekstremismi

Vihapuhe, rasismi ja jopa väkivaltainen ääriliikehdintä ovat lisääntyneet eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Koulu voi tehdä paljon lisätäkseen lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistäkseen syrjäytymistä. Hyvä itsetunto, yhteisöön kuulumisen tunne ja kokemus aidoista vaikuttamismahdollisuuksista suojaavat syrjäytymiseltä. Koulun tehtävä on opettaa ihmisenä kasvamisen ja demokraattisen kansalaisuuden keskeisiä osaamistekijöitä.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret ja organisaatiot yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Uutiskirjeet 2020 ja 2021

Täältä löydät linkit Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman yhteisiin uutiskirjeisiin.

Voidaanko vuosiluokkien 1–3 lukuvuosi- ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttää sanallisessa arvioinnissa kahdenlaista asteikkoa, esimerkiksi arvioida osa oppiaineista vaikka neliportaisella asteikolla ja osa asteikolla hyväksytty/hylätty?

Vuosiluokilla 1–3 annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa. Opetuksen järjestäjän päätöksen...
Seminaari

Laatustrategian toteuttamisen VA-hankkeet -seminaari

Time and location:
23.–24.11.2021
Enrolment period:
19.10.2021 – 15.11.2021 klo 16:15
Tervetuloa kuulemaan käynnissä olevista ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valtionavustushankkeista hankkeiden päätösseminaariin Ouluun. Ajankohta: ti-ke 23.-24.11.2021, aloitus 23...

Erasmus+ nuorisoalalle Youth

Erasmus+ nuorisoalalle kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta.
Näytetään 1-10/5099