Tukea poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Tälle sivustolle on koostettu erilaisia materiaaleja opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen tueksi. Päivitämme ja täydennämme sisältöä, kun uutta materiaalia on tarjolla.

Perusopetuksen oppilaan arvioinnin toteuttaminen poikkeusolojen aikana

Perusopetuksen arviointiin ei tehdä muutoksia poikkeusolojen vuoksi, sillä valtakunnalliset arviointia koskevat määräykset mahdollistavat monenlaiset paikalliset joustot. Koulujen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ne oppilaat, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan, saavat tukea ja ohjausta myös poikkeusoloissa.

Tuleeko nyt annettuihin perusopetuksen arvioinnin ohjeistuksiin muutoksia, jos lähiopetukseen ei enää kevään aikana palata?

Poikkeusolojen mahdollisesti jatkuessa Opetushallitus täsmentää vielä esimerkiksi todistusten antamiseen liittyviä yksityiskohtia. Tarkennettua ohjeistusta tarvitaan varmasti myös oppiainekohtaisiin...

Antaako Opetushallitus tarkempia ohjeita siihen, miten kokeita tai näyttöjä pitäisi poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana järjestää?

Ei anna, koska Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä yksittäisten opetus- tai arviointimenetelmien käyttöön. Osaamisen ja oppimisen näyttöjen suoritustavoista päätetään paikallisesti...

Logot ja viestintäohjeet Erasmus+ -hankkeille

Teet Erasmus+ -hankkeessa tärkeää työtä, josta kannattaa ja pitää kertoa muillekin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä nopeuttaa hankkeen käynnistymistä, edistää kokemusten ja hyvien käytäntöjen levittämistä, parantaa hankkeen ja sen toteuttajien näkyvyyttä ja tunnettuutta, auttaa löytämään uusia yhteistyökumppaneita sekä tuo EU-ohjelmat lähemmäs kansalaisia.

On oletettavaa, että keväällä nähdään myös poikkeuksellisen paljon poissaoloja. Tuleeko näihin suhtautua jotenkin eri tavalla kuin aiemmin?

Tässä ei ole eroa normaaliolosuhteisiin. Oppilasta ei voida rankaista arvioinnissa sairauspoissaoloista, vaan näiden suhteen toimitaan kuten normaalioloissa. Luvattomiin poissaoloihin tulee puuttua...

Millaista helpotusta erityisen tuen ja tehostetun tuen tarvitsijat saavat arviointiin?

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on poikkeusolojen aikana huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja etenkin mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja...

Miten peruskoulun päättävien oppilaiden arviointi tapahtuu?

Päättöarviointi tehdään suhteessa eri oppiaineiden oppimäärissä määriteltyihin opetuksen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin myös poikkeusolojen aikana. Koska kevätlukukausi on jo pitkällä...

Jos kouluissa joudutaan paikallisesti tekemään poikkeuksia opetuksen laajuudessa tai sisällöissä, miten varmistetaan, että oppilaat osaavat peruskoulun lopuksi kaikki tarvittavat tiedot ja taidot?

Opetuksen järjestäjien on hyvä pohtia jo ennalta, millaista tukea lähiopetukseen palaavat oppilaat aikanaan tulevat tarvitsemaan ja miten tämä voidaan heille tarjota. Kun oppilaat poikkeusolojen...

Onko arvosanojen muodostamiseen tulossa helpotuksia?

Periaatteessa ei ole, sillä opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin linjaukset antavat jo nykyisellään hyvin paljon oppilaskohtaisen jouston mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa lukuvuotta useita...
Näytetään 1-10/3145