Hyppää pääsisältöön

Kasvatus, koulutus ja tutkinnot

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto antaa käytännön ohjeita turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja tuottajille, päiväkodin johtajille ja rehtoreille sekä päiväkotirakennusten ja koulujen omistajille ja ylläpitäjille.

Kiusaamisen, häirinnän, väkivallan ja syrjinnän ehkäiseminen

Kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja väkivalta vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten arjen turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Ei kaikelle väkivallalle -sivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten tällaiset teot ja tilanteet tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaitoksissa

Tasa-arvolain mukaan koulujen ja oppilaitosten tulee laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelma. Tutustu oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien velvollisuuksiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista. Sivulta löydät tietoa kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vastaisesta työstä.

Digitaalinen osaaminen

Digitaalisen osaamisen sivuilla pääset tarkastelemaan digitaalisen osaamisen kuvauksia (ePerusteet) ja löydät tietoa digitaalisen osaamisen kehittämisen tueksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Sivustolta löytyy tukea mm. pienten lasten digitaalisen lukutaidon kehittämiseen, digitaalisten palvelujen hankkimiseen sekä oppilaiden itsesäätelytaitojen vahvistamiseen.

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

Opetushallitus tukee kasvatus- ja koulutusalan johtajia, jotka haluavat toteuttaa ammatillisen kasvun strategioita, rakentaa johtamisvalmiuksia sekä kehittää omia taitojaan johtajina. Opetushallitus tuottaa tutkintoja, täydennyskoulutusta, tilastoja, julkaisuja ja tukimateriaalia johtamisen tueksi.