Tiedote

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 20. helmikuuta

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Yhteishaku on erityisesti oppivelvollisten päähakuväylä, jolla voi täyttää hakeutumisvelvoitteen, joka...
Uutinen

Opetushallituksen määräykset nyt keskitetysti saatavilla

Opetushallitus antaa muualla laissa säädettyjen toimivaltuuksien mukaisesti velvoittavia määräyksiä. -Opetushallituksen tehtävän kannalta tärkeimpiä määräyksiä ovat varhaiskasvatussuunnitelman...
Blogi

Miten koulujamme ohjataan?

Eduskunta päättää laeista ja valtion rahoituksesta Eduskunta päättää perusopetuksen lainsäädännöstä ja rahoituksesta. Valtioneuvosto eli Suomen hallitus päättää yleisistä perusopetuksen...
Uutinen

Terveisiä Educa-messuilta – tutustu puheenvuoroihimme ja tukimateriaaleihimme

Opetushallitus tarjosi molempina Educa-messupäivinä (26.–27.1.) esityksiä, joissa syvennyttiin kasvatuksen, koulutuksen, jatkuvan oppimisen sekä kansainvälisyyden päivänpolttaviin näkökulmiin. Voit tutustua puheenvuoroihimme tällä sivulla. Alta löydät myös linkit aiheita käsitteleviin tukimateriaaleihimme.
Tiedote

B1-kielen opetussuunnitelman perusteet uudistuivat – kouluihin yksi tunti lisää opettaa ja oppia kieliä

Opetushallitus on julkaissut uudistetut B1-kielen opetussuunnitelman perusteet. Perusteet otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2024, josta lähtien perusopetuksen oppilaat opiskelevat uusien B1-kielen opetussuunnitelman perusteiden ja samalla voimaan tulevan uuden tuntijaon mukaan. B1-kieliä ovat perusopetuksessa toisena kotimaisena kielenä opiskeltavat ruotsi tai suomi ja vieras kieli. Jatkossa B1-ruotsin opetuksessa suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kieliympäristöön ja kulttuuriin sekä Pohjoismaihin tutustutaan jo 6. luokalla.
Uutinen

Opetushallitus julkaisi tukimateriaalia liittyen lapsen fyysiseen rajoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Opetushallitus on julkaissut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjille ja henkilöstölle uutta tukimateriaalia lapsen fyysiseen rajoittamiseen liittyen. Aiemmin on laadittu vastaava...
Uutinen

Opetushallituksen asiakaskysely tukee toiminnan kehittämisessä

Syyskuussa 2023 avoinna olleeseen Opetushallituksen palveluiden asiakaskyselyyn vastasi yhteensä noin 1200 henkilöä eri taustoista. Otos edustaa kattavasti suurimpia asiakasryhmiämme. Kyselyssä...
Tiedote

Korkeakoulutuksen tarve on kasvanut – erityisesti tekniikan ja palvelualojen osaajia tarvitaan lisää

Opetushallituksen tuoreessa raportissa ennakoidaan, kuinka paljon eri koulutusasteilla ja -aloilla tarvitaan uusia tutkintoja tulevaisuuden työvoimatarpeisiin vastaamiseksi. Ennakointiajanjakso...
Tiedote

Arvioinnin määrittelyjä tullaan selkeyttämään – opetuksen järjestäjien rooli tärkeä muutosten johtamisessa

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta ovat selvittäneet perusopetuksen arviointiuudistuksen käyttöönottoa vuosina 2022–2023...
Uutinen

Luurivapauden eetos, aatos ja konkretia toivat partiolippukunta Käpylän Kuksille Cygnaeus-palkinnon

Vuoden 2023 Cygnaeus-palkinnon tavoitteena oli nostaa esiin toimintaa, joka edistää lasten ja nuorten kasvokkaisia kohtaamisia ja teknologiasta vapaata aikaa. Opetushallituksen asiantuntijat valitsivat teemaksi luurivapaan ajan, koska aihe on juuri nyt hyvin ajankohtainen ja tärkeä.
Uutinen

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto koulutuksen järjestäjien tukena

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto tarjoaa tukimateriaaleja varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Uusimmat materiaalit sivustolla liittyvät häiriötilanteisiin varautumiseen ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
Uutinen

Kohdataan Educassa – laaja joukko OPH:n asiantuntijoita mukana messuohjelmissa

Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa on jälleen täällä! Olemme mukana messuilla 26.–27.1. Helsingin Messukeskuksessa sekä kotimaisella (suomi ja ruotsi) että kansainvälisellä ohjelmalla. Voit tavata asiantuntijoitamme messuosastoillamme lähellä Opettajan olohuonetta osastopaikalla 6m60 sekä Hörnanissa osastopaikalla 6p21, jossa näymme yhdessä Valteri-koulun kanssa. Vuoden 2024 Educan teemana on ”Kohdataan – opettajat, oppijat, rehtorit, johtajat, vanhemmat”. Tapahtuma on maksuton kaikille rekisteröityneille opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisille.
Blogi

Oppiminen epävarmuudessa - dialogi yhteisen ymmärryksen ja tiedonkeruun välineenä

Epävarmuus tulevaisuudesta heijastuu arkeen. Opetushallituksen vuonna 2023 järjestämissä dialogeissa avautui kuvaa siihen, miten niin ammattilaiset kuin nuoret kokevat oppimisen nykyhetkessä ja millaisia tulevaisuudennäkymiä heillä on. Dialogeista nousi esiin tarve vuorovaikutukseen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen siitä, millaisissa todellisuuksissa elämme, millaisia asioita koemme ja millaisia asioita tarvitsemme ja toivomme.
Uutinen

Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelma on loppusuoralla – tulossa useita raportteja, samoin maamerkit ruotsin ja suomen kielelle

Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelmassa julkaistaan kevään aikana useita raportteja ja selvityksiä. Ohjelmassa on lanseerattu myös ruotsin ja suomen kielen suullisen kielitaidon maamerkit kieltenopetuksen ja kielitaidon arvioinnin tueksi. Samalla ohjelman aikataulua on pidennetty kevääseen 2024 asti. Opetushallitus vastaa ohjelman toimenpiteiden toteuttamisesta. Toimenpiteet kattavat kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Tiedote

Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa yli 63 000 hakijaa – aloituspaikoista kovin kilpailu taide- ja kulttuurialoilla

Kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin päättyi keskiviikkona 17.1. Haettavana oli noin 8 300 aloituspaikkaa 412 hakukohteesta. Hakukohteista reilu puolet oli yliopistojen ja loput...
Blogi

Suomalaistoimijoilla on merkittävä rooli koulutuksen kehittämisessä Afrikassa

Suomalaiset koulutusalan toimijat ovat tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä koulutuksen kehittämisessä Afrikan maiden kanssa, ja edellytykset laajentaa tätä yhteistyötä myös tulevaisuudessa ovat lupaavat.
Uutinen

Lisää luurivapaata aikaa! – Vuoden 2023 Cygnaeus-palkinnolla kannustetaan lapsia ja nuoria yhteisöllisyyteen ja ajan viettämiseen kasvokkain

Opetushallituksen myöntämällä Cygnaeus-palkinnolla halutaan nyt nostaa esiin hyviä ideoita lasten ja nuorten luurivapaan ajan lisäämiseen. Vaikka teknologia mahdollistaa uudenlaista yhteisöllisyyttä, on kavereiden kanssa vietetty aika tutkitusti tärkeää.
Uutinen

Tekoäly opetuksen tukena ja monta muuta teemaa – tule tapaamaan asiantuntijoitamme Educa 2024 -messuille!

Opetushallitus on mukana kasvatus- ja opetusalan suurtapahtumassa Educassa kahdella osastolla sekä kotimaisella että kansainvälisellä ohjelmalla. Tule kuuntelemaan asiantuntijoidemme puheenvuoroja muun muassa tekoälystä opetuksen tukena sekä tapaamaan meitä keskustelutuokioiden merkeissä osastoillemme 6m60 ja 6p21 (Hörnan).
Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet uudistuivat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet uudistettiin, ja uusien perusteiden voimaantulo on 1.8.2024. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteiden uudistuksessa ammattitaitovaatimuksia...
Uutinen

Liiketoiminnan perustutkinto uudistuu – tavoitteena vahvistaa opiskelijoiden digiosaamista ja kestävän kehityksen tietoja ja taitoja

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet on uudistettu kattavasti. Uudistuksen myötä opiskelijoilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet hankkia digitalisaation ja kestävän kehityksen edellyttämää, monipuolisempaa ja työelämän tarpeisiin vastaavaa liiketoimintaosaamista. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan elokuun 2024 alussa, ja Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä perusteiden käyttöönotossa.