Tiedote

Nuoret kaipaavat tukea ja kannustusta kansainvälistymiseen – vähentynyt liikkuvuus on haaste koko yhteiskunnalle

Koronapandemia aiheutti kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen melkein täydellisen pysähdyksen. Alhaisimmista luvuista on tultu jo ylöspäin, mutta 2010-luvun huippuvuosiin on kaikilla...
Tiedote

70 620 sai opiskelupaikan perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa

Yhteishakuun kuuluvat ammatilliset perustutkinnot, lukiokoulutus, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA...
Blog

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu rohkaisee kehittämään pienten lasten pedagogiikkaa – laaja tutkimus tukee tulevissa ratkaisuissa

Tänä keväänä päättyy rohkea, kokeilulakiin ja räätälöityyn opetussuunnitelmaan perustuva, Suomen mittakaavassa laaja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Haluamme kiittää kaikkia kokeiluun osallistuneita lapsia ja opettajia!
Tiedote

11 300 hakijaa sai opiskelupaikan korkeakoulujen vieraskielisistä koulutuksista ja Taideyliopistosta

Korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston koulutuksiin ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutusohjelmiin hyväksyttiin tänä vuonna 11 300 opiskelijaa, mikä on 1 700...
Uutinen

Pohjoismainen koulutusyhteistyö hyvinvointia ja kestäviä elämäntapoja rakentamassa

Vision kolme osa-aluetta ovat Vihreä Pohjola, Kilpailukykyinen Pohjola ja Sosiaalisesti kestävä Pohjola, joista jälkimmäinen on ollut keskiössä vuosina 2023–24. Teemasta on vuosina 2023–2024...
Tiedote

Etsitkö tietoa osaamis- ja koulutustarpeista? Opetushallituksen ennakointitulokset saa nyt Vipusesta

Vipusen uusi osio tarjoaa aikaisemmin tekstimuotoisina raportteina julkaistut ennakointitulokset Power BI -raportteina, joiden sisältöä käyttäjä voi rajata omien tiedontarpeidensa mukaan. Tulokset on...
Uutinen

Tiedonkeruut.fi sulkeutuu – jatkossa aineistot löytyvät THL:n palvelusta

Tiedonkeruut.fi -palvelu sulkeutuu kesäkuun alussa. Syynä sulkeutumiselle on vähäiseksi jäänyt palvelun käyttö. Lisäksi taloustilanne on pakottanut etsimään säästökohteita.
Blog

Lämmin kiitos ja hyvää kesää!

Lukuvuoden päätösvaiheessa on viime vuosina vakiintunut sanoa, että kulunut lukuvuosi on ollut poikkeuksellinen. Tänä keväänä turvallisuusasiat, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä yhteiskunnan haasteet ovat nousseet isoon rooliin. Vähemmälle huomiolle jää se, että samaan aikaan varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja opinnoissa on eletty hyvää arkea, jossa opitaan uutta, iloitaan yhteisistä hetkistä ja katsotaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin.
Uutinen

21 760 sai korkeakoulupaikan todistusvalinnan perusteella

Todistusvalinnalla korkeakouluun valituista 39 % pääsi ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen. Ammattikorkeakoulusta opiskelupaikan sai 11 530 ja yliopistosta 10 230 hakijaa. Korkeakoulut...
Tiedote

Perusopetuksen päättää tänä lukuvuonna noin 63 000 oppilasta

Keväällä 2024 perusopetuksen päättävien määrä on arviolta pari tuhatta suurempi kuin vuotta aiemmin, sillä yhdeksäsluokkalaisten ikäluokka on hieman viimevuotista suurempi. Kaikista nyt valmistuvista...
Uutinen

Taitaja2024: Suomen mestaruudet ja vihreän siirtymän vaikutukset ammatilliseen koulutukseen

Taitaja2024 on ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma, joka kokoaa yhteen maan parhaat ammattiin opiskelevat kilpailemaan eri alojen Suomen mestaruuksista Kuopiossa 20.–23.5.2024. Koulutuksen ammattilaisille Taitaja-kilpailu tarjoaa mahdollisuuden alakohtaiseen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja ajankohtaisten ilmiöiden käsittelemiseen seminaareissa. Yksi keskeisistä seminaareista on keskustelu vihreän siirtymän merkityksestä ammatilliselle koulutukselle. Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä pitää seminaarissa puheenvuoron.
Uutinen

Kansalaisyhteiskunnan toimijat kansainvälistyvät EU-tuella

Erasmus+, Euroopan solidaarisuusjoukot ja Luova Eurooppa -ohjelmista tuettiin vuonna 2023 nuorisoalan sekä liikunta-, urheilu- ja kulttuurikentän kansainvälistymistä. Näistä EU-ohjelmista myönnettiin viime vuonna avustuksia Suomeen liikkuvuushankkeiden toteuttamista varten yli 6,5 miljoonaa euroa. Kansalaisyhteiskunnan lisäksi ohjelmista tuetaan kunnallisen nuorisotyön kansainvälistymistä.
Uutinen

Koottu tukimateriaali kielletyistä esineistä ja aineista julkaistu verkkosivuillamme

Olemme koonneet voimassa olevan lainsäädännön pohjalta tukimateriaalin siitä, mitä esineitä ja aineita ei saa tuoda tai pitää hallussa kasvatuksessa ja koulutuksessa. Teksti on tarkoitettu avuksi kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, taiteen perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.
Tiedote

Koulujen hyvinvointityössä on edistytty, mutta vielä ei olla korona-aikaa edeltävällä tasolla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vahvistunut peruskouluissa kahden viime vuoden aikana jonkin verran. Kehitettävää on kuitenkin vielä korona-aikaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna. Tämä käy ilmi Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) syksyllä 2023 tekemästä TEAviisari-tiedonkeruusta, joka kartoitti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Manner-Suomen peruskouluissa. Edellinen vastaava tiedonkeruu tehtiin vuonna 2021.
Uutinen

Inklusiivinen varhaiskasvatus ja esiopetus huomioi lapsen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä – uudelta sivustolta tukea inkluusion toteuttamiseen

Inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä. Opetushallituksen verkkosivuilla on julkaistu paikallisen työn tueksi materiaalia, jonka tavoitteena on selkiyttää, mitä inkluusiolla tarkoitetaan ja kuinka moninaisesta kokonaisuudesta on kyse.
Blog

Ulkomaalaistaustaisista osaajista hyötyy koko yhteiskunta

Keskustelu käy julkisuudessa vilkkaana vaikeuksista, joita Suomeen asettautuneet ulkomaalaistaustaiset osaajat kohtaavat hakiessaan paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka yksiselitteisiä ja helppoja ratkaisuja tilanteeseen ei tunnu löytyvän, on hyvä huomata, että korkeakouluissamme on pitkäjänteisesti kehitetty osaamista ja niin kutsuttuja SIMHE-palveluita (Supporting Immigrants in Higher Education) näiden haasteiden voittamiseksi.
Uutinen

Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason suorittajamäärät ovat kasvaneet – testit täyttyvät nopeasti

Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason paikat ovat täyttyneet viime vuosina yhä nopeammin. Taustalla on mm. kasvanut kiinnostus YKI-testin suorittamista kohtaan sekä rajallinen testipaikkojen ja -ajankohtien määrä. Suuri osa tutkinnon suorittajista käyttää tutkintoa osoittaakseen riittävän kielitaidon Suomen kansalaisuutta haettaessa.
Blog

Jatkuva oppiminen vastaa työelämän ja yhteiskunnan murroksiin

Olemme opinto- ja työpoluillamme entistä useammin tilanteessa, jossa tarvitsemme oman osaamisemme päivittämistä tai kokonaan uutta osaamista. Jatkuvan oppimisen merkitys on kasvanut yhteiskunnan ja...
Uutinen

OPH mukana kehittämässä opettajankoulutusta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Opetushallitus on mukana toimeenpanemassa Euroopan komission Regional Facility for Teachers in Africa – Team Europe -hanketta, jonka tavoitteena on edistää opettajankoulutuksen kehittämistä ja tukea opettajien ammatillista kehittymistä Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa.
Uutinen

Toista kotimaista kieltä on tarpeen vahvistaa ja tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksessa

Opetushallituksen yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin kanssa tekemä uusi selvitys osoittaa tarpeen vahvistaa sekä tehdä näkyväksi toista kotimaista kieltä varhaiskasvatuksessa. Raportissa esitellään kymmeneen toimenpide-ehdotusta jatkokehitystyötä varten sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota yhtenäinen ja tasa-arvoinen kielipolku jokaiselle lapselle.