Jos olet suorittanut oikeustieteellisen alan toisen vaiheen tutkinnon ulkomailla, voit hakea päätöstä tutkinnon rinnastamisesta oikeustieteen maisterin tutkintoon.

Koska oikeusnotaarin tutkintoa ei ole lainsäädännössä määritelty kelpoisuusvaatimukseksi mihinkään virkaan tai tehtävään, ei Opetushallitus voimassa olevan lainsäädännön nojalla tee päätöksiä ulkomaisten tutkintojen rinnastamisesta oikeusnotaarin tutkintoon.
Kuvituskuva opiskelijakirjastosta

Rinnastamisen edellytykset

Jotta tutkinto voidaan rinnastaa oikeustieteen maisterin tutkintoon, siihen johtaneiden korkeakouluopintojen pitää tasoltaan ja sisällöltään vastata oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnoista muodostuvaa koulutuskokonaisuutta. 

Lisävaatimukset

Päätöksissä voidaan edellyttää täydentäviä oikeustieteellisiä opintoja, jotka suoritetaan suomalaisessa yliopistossa.

Täydentäviä opintoja edellytetään yleensä näissä aihealueissa tai osassa niistä: velvoiteoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus ja hallinto-oikeus. 

Täydentävien opintojen tarve arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Arvioinnissa otetaan huomioon ulkomailla suorittamasi oikeustieteellinen koulutuskokonaisuus sekä mahdolliset Suomessa suorittamasi oikeustieteelliset opinnot.

Täydentävien opintojen enimmäismäärä on 100 opintopistettä. Opinnot suoritetaan yleensä suomen tai ruotsin kielellä.

Jos saat päätöksen, jossa määrätään täydentäviä opintoja, ota yhteyttä suomalaisen yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan niiden suorittamiseksi. Kun olet suorittanut täydentävät opinnot, hae Opetushallitukselta lopullista rinnastamispäätöstä.