Ammatti on säännelty, jos siihen vaaditaan lain perusteella tietty koulutus tai tutkinto tai ammatinharjoittamisoikeus. Jos olet pätevöitynyt ulkomailla tällaiseen ammattiin ja haluat siihen pätevyyden myös Suomessa, tarvitset viranomaisen päätöksen tutkinnon tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta.

Seuraavana on luettelo Suomessa säännellyistä ammateista. Lisätietoa ammateista sekä ohjeita päätöksen hakemiseksi saat luettelon linkkien kautta tai viranomaiselta.
Kuvituskuva: Farmaseutti hakee lääkkeitä