Euroopan unionin ammatillista koulutusta kehitetään kansainvälisellä yhteistyöllä. Verkostoissa on mukana EU:n jäsen- ja partnerimaita.