Euroopan Unionin ammatillista koulutusta edistetään ja kehitetään kansainvälisellä yhteistyöllä. Verkostoissa on mukana EU:n jäsen- ja partnerimaita.