Kun ilmoittaudut YKI-tutkintoon, ota yhteys tutkintopaikkaan ja kysy, onko paikkoja vielä vapaana. Jos paikkoja on vielä vapaana, täytä ilmoittautumislomake ja toimita lomake kyseiseen tutkintopaikkaan. Saat ilmoittautumismaksua koskevat ohjeet tutkintopaikasta.

Erityisesti suomen kielen keskitason paikat täyttyvät erittäin nopeasti, joten ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin.

Ilmoittautumislomakkeen saat tutkintopaikasta tai tulostamalla tältä sivustolta (ks. Lomakkeet ja ohjeet).

Tutkintomaksut

Perustaso 100 euroa
Keskitaso 123 euroa 
Ylin taso 160 euroa

Erityisjärjestelyjä tarvitseva tutkinnonsuorittaja

Voit anoa erityisjärjestelyjä yleisen kielitutkinnon suorittamiseen, jos sinulla on esimerkiksi kuulo- tai näkövaikeuksia tai lukivaikeus. Ilmoittautumisen yhteydessä sinun tulee esittää asiasta lausunto, esimerkiksi lääkärintodistus. Todistuksen voi lääkärin lisäksi antaa myös erityisopettaja tai psykologi. Lausunnosta tai todistuksesta tulee käydä ilmi, miten kyseinen vaikeus vaikuttaa tutkinnon suorittamiseen. Erityisjärjestelyjä voit anoa ainoastaan ilmoittautumisen yhteydessä, ei ilmoittautumisen eikä tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Erityisjärjestelyjä tarvitseva osallistuu samaan tutkintoon kuin muutkin. Erityisjärjestelyjä voivat olla tarvittaessa esimerkiksi lisäaika tehtävien suorittamiseen, vapauttaminen optisen lomakkeen täytöstä tai mahdollisuus suorittaa tutkinto erillisessä tilassa, tietokoneella tai tekstisuurennoksia käyttäen.

Erityisjärjestelyistä huolimatta tutkintosuoritus arvioidaan samoin kriteerein, joita yleisten kielitutkintojen suoritusten arvioinnissa muutoinkin käytetään. Viittomakieliset voidaan vapauttaa puhumisen ja puheen ymmärtämisen osakokeiden suorittamisesta.

Jos mielestäsi tarvitset erityisjärjestelyjä pystyäksesi suorittamaan tutkinnon, toimi seuraavasti:

  1. Tulosta lomake, jolla voit hakea erityisjärjestelyjä, Opetushallituksen verkkosivuilta tai pyydä se tutkintopaikasta.
  2. Pyydä lääkäriltäsi tai muulta asiantuntijalta lausunto, josta käy ilmi, millaisen syyn perusteella anot erityisjärjestelyjä ja millaisia erityisjärjestelyjä tarvitset.
  3. Toimita täytetty lomake ja asiantuntijan lausunto ilmoittautumisen yhteydessä tutkinnon järjestäjälle.
  4. Keskustele myös tutkinnon järjestäjän kanssa erityisjärjestelytarpeista.

Huom. Toimi ajoissa, jotta ehdit hankkia asiantuntijan lausunnon ennen kuin tutkintoon ilmoittautuminen päättyy!