Oppimisaihioita sairaala-alan englannin, ruotsin ja suomen kielen opetukseen