Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sinulle, jos olet saanut Opetushallitukselta päätöksen
- kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen ammattiin Suomessa tai
- opintojesi rinnastamisesta varhaiskasvatuksen tehtäviin pätevöittäviin opintoihin
Poika keinuu päiväkodin pihalla

Kelpoisuusvaatimukset varhaiskasvatuksen tehtäviin on määritelty varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Opetushallituksen päätös antaa kelpoisuuden tehtävään vaadittavan koulutuksen osalta.