Uutinen

OPH mukana kehittämässä opettajankoulutusta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Ajankohtaista FINCEED Kansainvälistyminen
Opetushallitus on mukana toimeenpanemassa Euroopan komission Regional Facility for Teachers in Africa – Team Europe -hanketta, jonka tavoitteena on edistää opettajankoulutuksen kehittämistä ja tukea opettajien ammatillista kehittymistä Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa.
Regional Facility for Teachers in Africa -hankkeen aloitustyöpaja, jossa mukana osallistujat kumppanimaista.
Hankkeen aloitustyöpajaan Helsingissä osallistuivat kollegat Ranskasta ja Belgiasta.

Opetushallituksen toimeenpanemassa Regional Facility for Teachers in Africa (RFTA) -hankkeessa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä tarjoamalla asiantuntijatukea opettajankoulutukseen liittyvän hallinnon kehittämiseen Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa. Lisäksi hanke keskittyy opettajien ammatillisen kehittymisen tukemiseen sekä tutkimuksellisen näkökulman vahvistamiseen opettajankoulutusta kehittäessä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Ranskan ja Belgian valtiollisten kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti kuudelle vuodelle on 92 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa. Hanke kuuluu laajempaan Regional Teacher Initiative for Africa -aloitteeseen, jota toteuttavat EU-maiden lisäksi myös Unesco ja Afrikan unioni.  Hanke on osa Global Gateway -investointipakettia ja on Euroopan komission rahoittama.

OPH vastaa hankkeen tutkimusrahoituksesta ja tietämyksenhallinnasta

Opetushallitus koordinoi hankkeen tutkimusrahoituskokonaisuutta, jolla pyritään vahvistamaan opettajankoulutuksen kehittämistä tutkimuksen näkökulmasta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Opetushallitus vastaa hankkeen tietämyksenhallinnasta (knowledge management) sekä siihen liittyvien tapahtumien järjestämisestä: hankkeessa panostetaan eri osa-alueilta kerättyjen kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. OPH:n osuus hankkeesta on noin 14 miljoonaa euroa ensimmäiselle kolmelle vuodelle (2024-2026).

Suomalaisille toimijoille yhteistyöhankkeen toivotaan tuovan mahdollisuuksia asiantuntija- ja neuvonantajatehtävien muodossa, hankkeiden toimeenpanon kautta sekä tutkimusyhteistyön kautta. Hankkeen puitteissa järjestetään myös tutkimusapurahahaku tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille.