Kansainvälistymisrahoitus

Culture Helps -hankeavustukset (III) ukrainalaisten tukemiseksi

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
1.2.2024 – 10.4.2024 klo 22:59
Hakulomake

Culture Helps (2023-2025) on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama hanke, joka tarkoitus on auttaa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kotinsa tai kotimaansa jättämään joutuneita ukrainalaisia. Culture Helps jakaa rahoitusta eteenpäin erilaisina avustuksina ja on nyt avannut rahoitushaun eurooppalaisille yhteistyöhankkeille ukrainalaisten auttamiseksi. Käynnissä on ohjelman kolmas hakukierros.

Mihin tukea voi hakea?

Culture Helps: collaboration grants for integration through culture -rahoitusta voi hakea eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, joiden avulla edistetään kulttuurin keinoin ukrainalaisten sotapakolaisten sopeutumista uusiin yhteisöihinsä. Hankkeilla on tarkoitus myös vahvistaa vuoropuhelua sekä keskinäistä ymmärrystä näissä yhteisöissä.

Hankkeiden avulla halutaan auttaa erityisesti perheitä ja lapsia. Niiden tulee tarjota mahdollisuuksia käsitellä sotatraumaa ja tukea siihen osallistuvien pakolaisten henkistä hyvinvointia. Mahdollisia hanketoimintoja ovat esimerkiksi työpajat, taideterapia tai erilaiset yhteisölliset taiteen tekemisen muodot.

Hankkeiden on tarkoitus tarjota nopeaa apua ja siksi niiden on käynnistyttävä mahdollisimman pian. Toteuttamisaika päättyy 30.11.2024. 

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea yhteistyössä organisaatiot Ukrainasta ja 1-2 muusta EU:n Luova Europpa -ohjelmaan osallistuvasta maasta. Organisaatioiden on oltava voittoa tavoittelemattomia ja vähintään yhdellä on oltava kokemusta ukrainalaisten pakolaisten parissa toimimisesta.

Hakuaika

Nyt avoinna oleva hankkeen kolmas hakukierros päättyy 10.4.2024

Tulokset julkaistaan viimeistään 13.5.2024 ja hankkeet voivat käynnistyä 14.5.2024 alkaen. Hankkeiden toteuttamisaika päättyy 30.11.2024. 

Kuinka suuri avustus on?

Rahoituksen suuruus riippuu hanketoimijoiden lukumäärästä. Jos mukana on

  • kaksi organisaatiota, rahoitus voi olla korkeintaan 25 000 €
  • kolme organisaatiota, rahoitus voi olla korkeintaan 40 000 €.

Hakukierroksella tuetaan arviolta 10 hanketta.

Hakuprosessi

Hakemus tehdään englanniksi sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään erillinen budjettiliite. Löydät linkit näihin lomakkeisiin EU:n Funding & Tenders -portaalista.

Lisätietoja

Hakijoiden neuvonnasta vastaavat Culture Helps -kattohankkeen vastuutahot Insha Osvita Ukrainasta ja zusa Saksasta. Kysymyksiä voi lähettää englanniksi osoitteeseen culturehelps(at)zusaculture.org.

Jos haluat kartoittaa mahdollisia partnereita hankkeeseen, voit pyytää, että sinut lisätään aloitteen Slack-ryhmään, joka toimii mm. kumppaninetsintäkanavana. Kutsun ryhmään voi saada lähettämällä liittymispyynnön yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.