Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-ADU) hakuaika päättyy 5.3.2024

Aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
29.11.2023 – 5.3.2024 klo 13:00
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Virpi Maireberg puh. 0295 331 764 ja ohjelma-asiantuntija Sabrina Somersaari puh. 0295 331 762, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Aikuiskoulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeet ovat kansainvälisiä kumppanuushankkeita, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä.

Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden kesto on 6–24 kuukautta, ja hankkeille myönnetään avustusta joko 30 000 euroa tai 60 000 euroa. Pienimuotoisessa kumppanuushankkeessa tulee olla vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri EU:n jäsenvaltiosta tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta. 

Erasmus+ pienimuotoisten kumppanuushankkeille on kaksi hakuaikaa vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 5.3.2024 klo 13.00 Suomen aikaa. Kevään 2024 hakukierroksella on jaossa vähintään 180 000 euroa aikuiskoulutuksen pienimuotoisille kumppanuushankkeille.