Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Pienimuotoisten yhteistyöhankkeiden (KA210-ADU) haku päättyy 22.3.2023

Aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
14.12.2022 – 22.3.2023 klo 13:00
Hakulomake
Määräraha
477 522 €
Lisätietoa antavat
Sabrina Somersaari, 0295 331 762, sabrina.somersaari(at)oph.fi

Aikuiskoulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeet ovat kansainvälisiä kumppanuushankkeita, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tai uusien tuotteiden ja opetusmenetelmien kehittämiseen.

Lisäksi tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä.

Lue lisää alla olevasta linkistä ja ole tarvittaessa yhteydessä!