Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Globaalin liikkuvuuden (KA171) haku päättyy 23.2.2022

Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
14.12.2021 – 23.2.2022 klo 13:00
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen

Vuoden 2022 Erasmus+ -hakukierroksella on haettavissa tukea korkeakoulujen vaihtoihin ns. kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa. Eurooppalainen korkeakoulu tai liikkuvuuskonsortio hakee tukea sekä saapuvaan että lähtevään liikkuvuuteen oman maansa kansallisesta Erasmus+ - toimistosta, Suomessa Opetushallituksesta. Liikkuvuusapurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että eurooppalaisella korkeakoululla on komission myöntämä Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

Oman hakemuksen lisäksi korkeakoulun on mahdollista olla mukana useamman korkeakoulun muodostamassa liikkuvuuskonsortiossa. Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen toimiston myöntämä akkreditointi eli liikkuvuuskonsortion peruskirja (Mobility Consortium Accreditation), jota haetaan samaan aikaan erillisellä hakulomakkeella ja joka voidaan myöntää tällä kierroksella kahdeksi vuodeksi (ks tarkemmin erillinen hakukuulutus liikkuvuuskonsortioille, KA130).

Jos korkeakoulu ei kuulu mihinkään liikkuvuuskonsortioon, jättää se vain yhden
liikkuvuustukihakemuksen kullakin globaalin liikkuvuuden hakukierroksella.