Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: European Youth Together -toiminnon haku päättyy 22.3.2022

Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
25.11.2021 – 22.3.2022 klo 18:00
Rahoitushaku-uutinen

European Youth Together -hankkeiden tavoitteena on luoda verkostoja, joilla edistetään alueellisia kumppanuuksia, ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa useissa Euroopan maissa (EU:n jäsenvaltiot ja ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat).

Verkostojen tarkoituksena on järjestää vaihtoja, edistää koulutusta (esimerkiksi nuorisojohtajille) ja antaa itse nuorille mahdollisuus käynnistää yhteisiä hankkeita. Nämä kaikki voidaan toteuttaa sekä fyysisillä että verkossa toteutettavilla toiminnoilla.

European Youth Together -toiminto koostuu 2 alatoiminnosta:

  1. Ensimmäinen alatoiminto on kohdennettu ruohonjuuritason organisaatioille, jotka haluavat luoda kumppanuuksia yli rajojen ja pyrkivät näin lisäämään eurooppalaisen ulottuvuuden toimintaansa. Tavoitteena on kannustaa organisaatioita, jotka eivät vielä ole vakiintuneita Euroopan tasolla, jättämään hakemuksia.
  2. Toinen alatoiminto on laajamittaisia kumppanuuksia koskeva toiminto. Se on kohdennettu nuorisoalan organisaatioille, joilla on valmiudet tehdä yhteistyötä laajamittaisissa kumppanuuksissa.

European Youth Together: tavoitteet

European Youth Together -hankkeiden tarkoituksena on luoda verkostoja, joilla edistetään alueellisia kumppanuuksia ja annetaan nuorille kaikkialla Euroopassa mahdollisuus käynnistää yhteisiä hankkeita, järjestää vaihtoja ja edistää koulutusta (esimerkiksi nuorisojohtajille) sekä fyysisillä että verkossa toteutettavilla toiminnoilla.

Toiminto toteutetaan kahdessa osiossa, joilla tuetaan nuorisojärjestöjen ohjelmamaiden välisiä ruohonjuuritason tai laajamittaisia kumppanuuksia. Kumppanuuksilla pyritään vahvistamaan nuorisojärjestöjen toiminnan eurooppalaista ulottuvuutta, mukaan lukien toimet, joilla pyritään parantamaan yhdessä elämistä pandemian jälkeen ja auttamaan kestävien tulevien asumistapojen suunnittelua Euroopan vihreän kehityksen suunnitelman ja uusi eurooppalainen Bauhaus - aloitteen mukaisesti.

Molempien alatoimintojen tärkeitä temaattisia painopisteitä ovat työskentely EU:n nuorisotavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden edistäminen sekä yleisemmin EU:n nuorisostrategia 2019–2027.

Hanke-ehdotuksissa voidaan käsitellä myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin aiheita. Nuoret ja nuorisojärjestöt ovat keskeisiä toimijoita covid-19-pandemiasta elpymisessä. Nuorisoalan verkostojen olisi pohdittava keinoja vahvistaa yhteisvastuuta ja osallistavuutta sekä sitä, miten elämänlaatua voidaan parantaa pandemian jälkeen, sillä nämä haasteet osuvat yksiin digitaitoihin ja kestävään vihreään elämäntapaan liittyvien haasteiden kanssa.