Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 7.4.2022

Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
25.11.2021 – 7.4.2022 klo 18:00
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ -ohjelman nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat monenvälisiin kumppanuuksiin ohjelmamaissa ja ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa nuorisoalalla toimivien organisaatioiden välillä.

Niiden tavoitteena on tukea kansainvälistä yhteistyötä ja toimintapoliittisia linjauksia koskevaa vuoropuhelua nuorten ja epävirallisen oppimisen alalla ja edistää sosioekonomista kehitystä ja nuorisojärjestöjen ja nuorten kestävää hyvinvointia.

Toiminnon tavoitteet

  • vahvistaa nuorten kanssa virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella työskentelevien organisaatioiden valmiuksia
  • edistää epävirallisia oppimistoimintoja ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa erityisenä kohderyhmänä nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia; tarkoituksena on parantaa valmiuksien tasoa ja varmistaa nuorten aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan
  • tukea nuorisotyön kehittämistä ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa ja parantaa sen laatua ja tunnustamista
  • edistää epävirallisen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden järjestelmien ja ohjelmien kehittämistä, testaamista ja käynnistämistä ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa
  • edistää EU:n nuorisostrategian (2019–2027), muun muassa 11 eurooppalaisen nuorisotavoitteen, täytäntöönpanoa
  • edistää yhteistyötä maailman eri alueiden välillä yhteisten aloitteiden avulla
  • lisätä synergiaa ja täydentävyyttä virallisten koulutusjärjestelmien ja/tai työmarkkinoiden kanssa.