Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ rahoitushaku eurooppalaisen korkeakoulutuksen aloitteille: eurooppalainen laatuleima yhteistutkinnoille ja eurooppalaisten korkeakouluverkostojen oikeudellinen asema

Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
15.6.2022 – 6.10.2022 klo 18:00

Erasmus+ rahoitushaku eurooppalaisen korkeakoulutuksen aloitteille: eurooppalainen laatuleima yhteistutkinnoille ja eurooppalaisten korkeakouluverkostojen oikeudellinen asema

Rahoitusta voi hakea kahteen eri aiheeseen:

Aihe 1: Eurooppalaisen yhteistutkinnon laatuleiman pilotointi (Pilot a joint European degree label)

  • Korkeakoulujen allianssit ja kansalliset viranomaiset voivat kokeilla ja kehittää yhteisen eurooppalaisen laatuleiman antamista yhteistutkinnoille
  • Laatuleiman tarkoituksena on tunnustaa innovatiivisten kansainvälisten oppimiskokemusten arvo ja lisätä eurooppalaisten korkeakoulujen allianssien tarjoamien yhteistutkintojen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella.

Aihe 2: Oikeudellisen aseman kehitystyö eurooppalaisten korkeakoulujen alliansseille EU:n yhteistyöinstrumenttien avulla (Pilot institutionalised EU cooperation instruments to explore the feasibility for a possible European legal status for alliances of higher education institutions)

  • Korkeakoulujen pitkäaikaisen kansainvälisen yhteistyön syventäminen ja joustavoittaminen olemassa olevien eurooppalaisten yhteistyöinstrumenttien tarjoamia mahdollisuuksia pilotoimalla
  • Tavoitteena on mahdollistaa alliansseille lisää mahdollisuuksia toimia yhdessä, tehdä yhteisiä strategisia päätöksiä, testata yhteistä rekrytointia, suunnitella yhteisiä opinto-ohjelmia tai sopia resurssien yhteisestä käytöstä henkilöstön, teknologian, tiedon, koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan aloilla.

Milloin?

Hakuaika päättyy torstaina 6.10.2022 klo 18:00 Suomen aikaa (17:00 CET). Rahoitusta haetaan Euroopan komission toimeenpanovirastosta EACEA:sta (European Education and Culture Executive Agency).

Kenelle?

Etusijalla ovat korkeakoulujen ja relevanttien kansallisten, alueellisten tai hallinnon toimijoiden yhteenliittymät, joiden toimesta pilotoidaan: yhteistä eurooppalaista laatuleimaa yhteisiin eurooppalaisiin kriteereihin perustuville kansainvälisille yhteistutkinnoille (aihe 1) ja/tai

EU:n yhteistyöinstrumenttien avulla tehtävää oikeudellisen aseman kehitystyötä korkeakoulujen alliansseissa Euroopan tasolla, erityisesti Eurooppalaiset yliopistot -kontekstissa tai muissa alliansseissa (aihe 2).

Hakijoiden tulee olla vähintään kahden hakijan konsortio (edunsaajia), joiden jäsenenä on vähintään kaksi kelpoisuusehdot täyttävää korkeakoulua kahdesta eri maasta. Konsortio voi olla Eurooppalaiset yliopistot allianssi tai jokin toinen korkeakoulujen yhteistyöverkosto.

Hakuneuvontaa

Tutustu EACEA:n 28.6.2022 järjestämän hakuwebinaarin tallenteeseen ja hakukuulutukseen Funding and Tenders portaalissa.

Lisäkysymysten osalta voit olla yhteydessä suoraan EACEA:an tai Opetushallitukseen.

EACEA: EACEA-POLICY-EXPERIMENTATION-HE [at] ec.europa.eu

Kansainvälinen korkeakouluyhteistyö: erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi