Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+: Tuki toimintalinjojen uudistamiselle. Täydelliset ehdotukset: Euroopan unionin poliittiset kokeilut koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla korkean tason viranomaisten johdolla (KA3)

Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Ehdotuspyynnön erityistavoitteet ovat

  • tukikelpoisten maiden korkeimman tason viranomaisten välisen rajat ylittävän yhteistyön ja keskinäisen oppimisen edistäminen järjestelmien parantamisen ja innovoinnin edistämiseksi koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla
  • olennaisen tutkimustiedon keräämisen ja analysoinnin lisääminen innovatiivisten toimenpiteiden täytäntöönpanon onnistumisen varmistamiseksi
  • innovatiivisten toimenpiteiden siirrettävyyden ja laajennettavuuden edistäminen.

Hakuaika

  • Alustavat ehdotukset: 5. toukokuuta 2020 klo 18.00 Suomen aikaa (klo 17.00 Brysselin aikaa)
  • Täydelliset ehdotukset: 24. syyskuuta 2020 klo 18.00 Suomen aikaa (klo 17.00 Brysselin aikaa).