Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ - tulevaisuuteen suuntautuvien hankkeiden haku päättyy 15.3.2023

Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
29.11.2022 – 15.3.2023 klo 18:00
Hakulomake

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet (Forward-looking projects) edistävät innovointia, luovuutta ja virtuaalista osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä useilla eri koulutussektoreilla. 

Hankkeiden toimintaa voivat olla esimerkiksi tutkimukset ja selvitykset, kehitettyjen innovaatioiden pilotointi, ajatushautomot ja kokeilut sekä kansainväliset koulutukset, tapahtumat ja verkostoitumistilaisuudet.

Tulevaisuuteen suuntautuvissa hankkeissa rahoitetaan kolmea erilaista hanketyyppiä.

Kategoria 1: digitaalinen koulutus (monialainen)

Kategoria 2: ammatillisen koulutuksen hankkeet

Kategoria 3: aikuiskoulutuksen hankkeet

Hakuaika päättyy 15.3.2023 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).

Kokonaisbudjetti tulevaisuuteen suuntautuville hankkeille on 35 miljoonaa euroa.

Avustukset haetaan Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastosta (EACEA).