Finansiering för internationalisering

Erasmus+ Ansökningstiden för framtidsinriktade projekt avslutar 15.3.2023

Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Ungdomsväsendet Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
29.11.2022 – 15.3.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

Erasmus+-programmets framtidsinriktade projekt (Forward-looking projects) främjar innovation, kreativitet och virtuellt deltagande samt socialt entreprenörskap och riktas sig till flera utbildningssektorer.

Verksamheten inom projekt kan exempelvis vara undersökningar och utredningar, pilottestning av utvecklade innovationer, tankesmedjor, försök och internationella utbildningar, evenemang och tillfällen för nätverkande.

Inom framtidsinriktade projekt finansieras tre olika projekttyper.

Del 1: digital utbildning (sektorsövergripande)

Del 2: projekt inom yrkesutbildning

Del 3: projekt inom vuxenutbildning

Sista ansökningsdag är den 15 mars 2023 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Helhets budget för framtidsinriktade projekt är 35 miljoner euro.

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).