Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 4.10.2022

Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
19.5.2022 – 4.10.2022 klo 13:00
Hakulomake

Yleissivistävän koulutuksen pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa (KA210-SCH) kehitetään varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta tai taiteen perusopetusta yhdessä kumppaneiden kanssa. Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa voidaan esimerkiksi syventyä tiettyyn teemaan ja suunnitella siihen liittyvää toimintaa, kuten työpajoja, virtuaalista työskentelyä, materiaalin työstämistä tai koulutuskokonaisuuksia. Osallistujat valitsevat hankkeen tavoitteisiin sopivat toimintatavat. 

Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden kesto on 6-24 kuukautta, ja hankkeille myönnetään avustusta joko 30 000 euroa tai 60 000 euroa. Pienimuotoisessa kumppanuushankkeessa tulee olla vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri EU:n jäsenvaltiosta tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta. 

Erasmus+ pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 4.10.2022 klo 13.00.