Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2024

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
16.1.2024 – 16.4.2024 klo 18:00
Hakulomake

Luova Eurooppa -ohjelmasta on mahdollista hakea rahoitusta eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen, julkaisuun, levitykseen ja markkinointiin.

Tukea on jaossa yhteensä 5 miljoonaa euroa ja sitä myönnetään noin 40 hankkeelle.
 

Kenelle?

Tukea voi hakea joko yksittäinen hakijaorganisaatio tai useamman organisaation muodostamana konsortio. Tukea voivat siis hakea esim. kustantamot yksin tai yhteistyössä yhden tai useamman kirja- ja kustannusalan toimijoiden kanssa.

Koordinoivan organisaation on pitänyt olla toiminnassa vähintään 2 vuotta ennen hakemuksen jättämistä.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 16.4.2024 klo 17 CET (eli klo 18 Suomen aikaa). Haun tulokset julkaistaan lokakuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2025. Hankkeet voivat alkaa avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankkeiden maksimikesto on 3 vuotta. 
 

Paljonko tukea voi hakea?

Hanke perustuu vakuuttavaan kustannus- ja markkinointisuunnitelmaan, joka koskee vähintään viittä käännettävää teosta. Rahoituksen suuruus riippuu käännettävien teosten lukumäärästä. Rahoitus on aina osarahoitusta ja sillä voidaan kattaa korkeintaan 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Vuonna 2024 rahoitusta voi hakea:

 • Pienille hankkeille: vähintään 5 käännettävää teosta, EU-tuki enintään 100 000 euroa
 • Keskikokoisille hankkeille: vähintään 11 käännettävää teosta, EU-tuki 200 000 euroa
 • Suurille hankkeille: vähintään 21 käännettävää teosta, EU-tuki enintään 300 000 euroa
  huom! suurissa hankkeissa hakijan on oltava vähintään kahden organisaation muodostama konsortio.

 

Mihin tukea voi hakea?

Kääntämisen, markkinoinnin ja levityksen lisäksi hankkeet voivat sisältää hankkeseen alla listattuihin tavoitteisiin liittyvää toimintaa.

Kirjallisuuden levitystuen tavoitteena on

 • vahvistaa eurooppalaisen kaunokirjallisuuden rajat ylittävää levitystä ja monimuotoisuutta
 • kannustaa kääntämään ja markkinoimaan teoksia vähemmän käytetyiltä kieliltä, jotta niiden levitys isommille markkinoille EU:ssa ja sen ulkopuolella helpottuu
 • auttaa löytämään uusia yleisöjä ja tavoittaa erityisesti nuoret lukijat
 • edistää ja tuoda esiin kääntäjän työtä
 • vahvistaa kirja-alan kilpailukykyä kannustamalla yhteistyöhön kirja-alan arvoketjun sisällä
 • tarjota tukea Ukrainalle kirja-alalla. 

Tässä haussa hankkeeseen on poikkeuksellisesti mahdollista sisällyttää Suomessa teosten kääntämista ja julkaisemista ukrainaksi ukrainalaisten pakolaisten tarpeisiin.


Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä pitää tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja saat meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.

 

EU-lippu, Euroopan unionin osarahoittama