Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 22.9.2022

Kansalaistoiminta Nuorisotyö Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
10.6.2021 – 22.9.2022 klo 18:00
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen

Organisaatiot voivat hakea Euroopan komissiosta laatumerkkiä humanitäärisen avun vapaaehtoistoimintaan. Laatumerkin myötä organisaatiot voivat tarjota 18–35-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua humanitääriseen apuun liittyviin solidaarisuustoimiin.

Mitä on humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminta?

Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan keskeinen tehtävä on kehittää solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä ja sellaisten kolmansien maiden kanssa, joihin ihmisen aiheuttamat tai luonnonkatastrofit vaikuttavat.

Humanitäärista apua tarvitseville unionin ulkopuolisille kansalaisille ja yhteisöille annettava apu, joka perustuu humaanisuuden, puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden perusperiaatteisiin, on tärkeä osoitus solidaarisuudesta.

Euroopan humanitäärisen avun vapaaehtoisjoukkojen puitteissa toteutettavat toiminnot edistävät erityisesti tarveperusteisen humanitäärisen avun antamista. Sillä pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo sekä haavoittuvassa asemassa olevien tai katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksien ja selviytymiskyvyn vahvistamista.

Humanitäärisen avun vapaaehtoishankkeissa laatumerkin saaneet organisaatiot tarjoavat 18–35-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistoimintaan, jonka tavoitteena on tukea humanitäärisiä avustustoimia. Osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi tämän ohjelmalohkon mukaista vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä ainoastaan maissa

  • joissa toteutetaan humanitäärisen avun toimia ja operaatioita ja
  • joissa ei ole käynnissä kansainvälisiä tai muita aseellisia konflikteja.

Organisaation roolit

Humanitäärisen avun vapaehtoistoiminnan laatumerkkiin sisältyy 2 roolia:

  • lähettävä eli tukiorganisaation rooli (Supporting)
  • vastaanottava eli isäntäorganisaation rooli (Hosting).

Huomaa, että tämä Euroopan komission myöntämä laatumerkki on eri kuin Opetushallituksesta haettava vapaaehtoistoiminnan laatumerkki.

Hakumenettelyt

Hakumenettelyjä on kaksi. Ne organisaatiot, joilla on voimassa tai vireillä oleva EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen (ohjelmakausi 2014–2020) mukainen EU:n vapaaehtoisavun sertifiointi (EU Aid Volunteers certification) ja jotka haluavat edelleen osallistua uuteen Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaan, on mahdollisuus hakea humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkkiä yksinkertaisemmalla menettelyllä (Light procedure).

Muut organisaatiot hakevat niin sanotun Full procedure -menettelyn mukaisesti.

Haku on avoinna koko ohjelmakauden ajan

Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku on jatkuva koko ohjelmakauden 2021–2027 ajan. Komissio käsittelee seuraavaksi hakemuksia, jotka ovat saapuneet viimeistään 22.9.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).

Hyväksytyn laatumerkin saaneet organisaatiot voivat hakea komission myöhemmin ilmoittamana ajankohtana avustusta humanitäärisen avun vapaaehtoishankkeisiin.

Lisätietoja

Euroopan komission toimeenpanovirasto vastaa laatumerkin ja myöhemmin haettaviksi avattavien humanitäärisen avun hankkeiden hakuprosessista. Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin kuvaus löytyy ohjelmaoppaan sivuilta 56–59 (Quality label for Humanitarian Aid Volunteering) ja komission hakuilmoituksesta (linkit tämän sivun lopussa). 

Euroopan komissio vastaa hakuun liittyviin kysymyksiin:

  • EACEA-SOLIDARITY-CORPS(at)ec.europa.eu