Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 6.4.2022

Nuorisotyö Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
1.12.2021 – 6.4.2022 klo 18:00
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 6.4.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla ovat laaja-alaisia, vaikutuksiltaan suuria hankkeita, jotka tukevat vapaaehtoistoimintaa, jossa vähintään 2 eri maasta tulevien nuorten ryhmät osoittavat solidaarisuutta toteuttamalla lyhytaikaisia toimenpiteitä. Niillä vastataan yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin toiminta-aloilla, jotka määritellään EU:n tasolla.

Vuoden 2022 painopisteet

1. Terveellisten elämäntapojen edistäminen

Ohjelma voi tuottaa merkittävää lisäarvoa edistämällä terveellisiä elämäntapoja. Urheilu ja liikunta ovat keskeisessä osassa sairauksien ennaltaehkäisyssä ja elämänlaadun varmistamisessa. Ne myös edistävät sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia. Lihavuus ja liikunnan puute yleistyvät Euroopassa jatkuvasti, ja niillä on vakavia vaikutuksia terveydelle. Urheilun ja liikunnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille sekä tarve edistää pikaisesti terveellisempiä elämäntapoja ovat korostuneet entisestään covid-19-pandemian aikana.

2. Kulttuuriperinnön säilyttäminen

Ohjelma voi tuottaa huomattavaa lisäarvoa lisäämällä tietoisuutta Euroopan kulttuuriperinnöstä ja auttamalla sen säilyttämisessä. Tuetuilla hankkeilla olisi pyrittävä aktivoimaan vapaaehtoisia, jotta kulttuuriperintö voidaan tuoda kaikkien ulottuville tai perintöinfrastruktuuria voidaan uudistaa siten, että se vastaa paremmin sosiaalisiin tarpeisiin ja sen hiilijalanjälki kutistuu. Tarkoituksena on edistää uusia osallistavia ja kulttuurienvälisiä lähestymistapoja kulttuuriperintöön.