Valtionavustus

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakemus vuodelle 2022

Lukiokoulutus
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
1.9.2021 – 22.9.2021 klo 16:15
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi,
puh. +358 29533 1094 tai valtionosuudet@oph.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 §:n 2 momentin nojalla korottaa lukion yksikköhintaa erityisestä muusta syystä kuin lukiolle myönnetyn erityisten koulutustehtävän perusteella.

Vuodelle 2022 muusta erityisestä syystä myönnettävää yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta haetaan Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta tässä tiedotteessa annettuna hakuaikana.

Hakulomakkeelle kirjataan yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta tukevat erityiset syyt. Hakijan lukiokoulutuksen ja sen järjestämisen olosuhteiden erityispiirteet, jotka tukevat yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakemista. Perustelut pyydetään esittämään tiivistetyssä muodossa (lomakkeella tekstikentän enimmäismäärä rajattu 5000 merkkiin).

Lisäksi hakulomakkeella ilmoitetaan yksikköhinta, jota haetaan vuodelle 2022, ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärät tilastointipäivinä vuonna 2021 ja vuonna 2022. Hakulomakkeella annetaan myös arviot rahoituksen perusteena olevilta opiskelijoilta lukiolain (714/2018) 34 § 2 mom perusteella muulla opetuskielellä järjestetystä opetuksesta perityistä maksuista vuodelta 2021 ja vuodelta 2022.

Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen myönnön laskentaperusteena käytetään hakijan lukiokoulutuksen ja sen järjestämisen olosuhteiden erityispiirteitä, jotka tukevat yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen peruste voi olla esimerkiksi akuutti opiskelijamäärän suuri suhteellinen väheneminen, ruotsinkielisen koulutuksen järjestäminen suomenkielisellä alueella (pieni yksityinen koulutuksen järjestäjä, jonka opiskelijakohtaiset kustannukset ovat suuret) tai laskennallisia yksikkökustannuksia selvästi korkeammat kunnallisen koulutuksen järjestäjän opiskelijakohtaiset kustannukset, kun pieni koulutuksen järjestäjä sijaitsee harvan lukioverkon alueella

Yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemus tulee tallentaa Opetushallituksen sähköiseen valtionavustusjärjestelmään 1.9. klo 8:00 – 22.9.2021 klo 16:15 välisenä aikana.

Haku aloitetaan ilmoittamalla linkin kautta yhteyshenkilön sähköpostiosoite, minkä jälkeen järjestelmä lähettää sähköpostiin linkin hakulomakkeeseen tietojen syöttämistä varten.

Kun lomakkeen kaikki tiedot on syötetty, tulee hakemus lähettää käsiteltäväksi Lähetä-painikkeella. Kun hakemus on lähetetty, saa hakija järjestelmästä automaattisen vahvistusviestin, että hakemus on kirjattu vastaanotetuksi. Vahvistusviestin linkistä hakija pääsee näkemään valmiin hakemuksensa.

Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Tämä tapahtuu ensimmäisen viestin hakulomakelinkistä. Hakulomakkeen yläpalkista näkyy hakemuksen tila: Hakemus lähetetty/Hakemusta ei ole lähetetty.