Kansainvälistymisrahoitus

Music Moves Europe: Co-creation and co-production

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
23.12.2019 – 30.4.2020 klo 14:00
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Riikka Koivula
Hanna Hietaluoma-Hanin

Rahoitusta voi hakea eurooppalaisten musiikkialan yhteistuotanto- ja residenssihankkeiden edistämiseen.

Rahoitusta myönnetään hankkeille, joissa toteutetaan innovatiivisia ja kestäviä yhdessä luomisen ja tuottamisen muotoja. Tavoitteena on tuoda yhteen nousevia eurooppalaisia musiikintekijöitä ja muusikoita, kehittää heidän osaamistaan sekä tuottaa uutta eurooppalaista ohjelmistoa ja levittää sitä yleisöille.

Tukea voivat hakea alalla toimivat organisaatiot, joilla on haun teemaan liittyvää osaamista. Hakijoiden tulee tulla Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvista maista. 

Maksimituki on 50.000 euroa ja se voi olla korkeintaan 85% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Jaossa on yhteensä 500.000 euroa arviolta 10 hankkeelle.

Alkuperäistä hakuaikaa on jatkettu kuukaudella koronakriisin johdosta.