Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2022: lukiokoulutus

Lukiokoulutus Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.9.2022 – 15.10.2022 klo 23:59
Hakulomake
Määräraha
10 000 €
Lisätietoa antavat
Ohjelma-asiantuntija Sabrina Somersaari

Tausta ja tavoitteet

Säädösperusta
Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 29.20.35.03
Lukiolaki 10.8.2018/714 
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688

Avustuksen tavoitteena on tukea lukioita kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja laadukkaan Erasmus+ -hakemuksen jättämisessä. Avustus käytetään Erasmus+ valmistelevasta vierailusta aiheutuvien matka- ja ylläpitokustannusten kattamiseen. Tavoitteena on, että valmistelevan vierailun lopputuloksena syntyy mahdollisimman valmis versio Erasmus+ -hakemuksesta (pienimuotoiset kumppanuushankkeet (KA210-SCH), kumppanuushankkeet (KA220-SCH), lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet (KA122-SCH) ja/tai Erasmus+ akkreditointi (KA120-SCH)), joka jätetään vuoden 2023 hakukierroksilla.

Valmistelevan vierailun aikana tavataan tulevia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunnitellaan yhteistyötä (mm. työsuunnitelma, koulujen roolit ja tehtävät, yhteydenpitotapa, käytettävät kielet, hankkeeseen liittyvät vaihdot ja muu liikkuvuus) sekä työstetään yhteistä hakemusta ja/tai suunnitellaan yhteistä, pidemmän aikavälin liikkuvuustoimintaa akkreditoinnin piirissä. Vierailu tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua yhteistyökumppanin kouluun (tilat, tekninen varustelu jne.), kumppanien koulutusjärjestelmiin ja kulttuuriin. Tehokkain vierailu on sellainen, jossa kaikki hankkeen partnerit tapaavat toisensa. 

Kuka voi hakea

Valmistelevien vierailujen avustusta voivat hakea Erasmus+ hanketta suunnittelevat lukiot (ei koske valtion oppilaitoksia). Valmistelevan vierailun tuki myönnetään aina organisaatiolle, ei yksityishenkilölle. Valmistelevalle vierailulle osallistuminen on työmatka. 
 

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 10 000 euroa lukioille. Avustus on käytettävissä päätöksen päiväyksestä 31.12.2023 asti. 

Valmistelevan vierailuun avustusta voi hakea matka- ja oleskelukuluihin. Omarahoitusosuutta ei haussa vaadita.

Matkaan myönnettävä avustus määräytyy matkan pituuden mukaan. Matkan pituus lasketaan omalta koululta vierailukohteeseen (yksi suunta) käyttämällä Erasmus+ -ohjelman välimatkalaskinta.

0    -     99    =     0    €
100    -     499    =     180    €
500    -     999    =     240    €
1000    -     1499    =     300    €
1500    -     1999    =     360    €
2000    -     2499    =     420    €
2500    -     2999    =     480    €
3000    -     3499    =     540    €
3500    -     3999    =     600    €
4000    -     7999    =     820    €
8000    -          =     1100    €
Oleskelukuluja korvataan: 100 euroa/päivä, korkeintaan 5 päivältä (sisältää matkapäivät).  Oleskelutuki myönnetään hakemuksessa ilmoitettujen päivien mukaan. Tuki tarkastetaan loppuselvityksen yhteydessä osallistumistodistuksesta. Jos vierailu lyhenee myönnetystä, laskutetaan aiheeton oleskelutuki organisaatiolta. 

OPH ei vaadi oleskelukulutositteita, mutta kunta voi ne vaatia omaan kirjanpitoonsa. 

Hakeminen ja hakuohjeet

Hakuaika alkaa 1.9.2022 ja päättyy 15.10.2022. Hakemus tulee olla tallennettuna Opetushallituksen sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 23:59, jolloin hakulomake sulkeutuu. Tukea ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksessa ilmoitetaan hakijan oman sähköpostiosoitteen lisäksi hakijaorganisaation ja laillisen edustajan sähköpostiosoitteet. Lomakkeella ovat pakollisena tietona myös Y-tunnus sekä organisaation tilinumero. Hakuprosessi kokonaisuudessaan hakemisesta, päätökseen ja loppuraportointiin on sähköinen. Tästä syystä on tärkeää, että hakulomakkeella annetut sähköpostiosoitteet ovat kirjoitettu oikein. Hakemukseen liitetään valmistelevan vierailun ohjelma.
 

Hakemuksen arviointi

Valmistelevien vierailujen hakemukset arvioidaan seuraavin kriteerein: 

1.    Sisältö (Enintään 4 pistettä)

  • suunniteltavan hankkeen tavoitteet ja merkitys lukiolle käyvät selvästi ilmi hakulomakkeesta (kuvaa selkeästi millaista toimintaa aiotte hakea)
  • valmistelevan vierailun tarve on perusteltu ja se on selkeä ja realistinen

2.    Toteutus (Enintään 4 pistettä)

  • Vierailun sekä suunniteltavan hankkeen toteutus on realistinen ja voi johtaa hankehakemukseen 
  • Hankesuunnitteluun osallistuu monipuolisesti eri ryhmiä hakijaorganisaatioista 
  • Vierailulle osallistuu myös muita hankkeeseen osallistuvia organisaatiota

Saadakseen avustusta on hakemuksen saatava yhteensä vähintään 4 pistettä.
Osallistujia valittaessa etusijalla ovat ne hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet Erasmus+ –hankkeisiin.  Avustus myönnetään pääsääntöisesti yhdelle henkilölle koulua/päiväkotia kohti, tuen myöntämistä kahdelle henkilölle voidaan perustellusta syystä harkita, mikäli rehtori, päiväkodin johtaja tai muu avainhenkilö osallistuu vierailuun.
 

Rahoituspäätökset

Valmistelevien vierailujen haku ja päätös tehdään sähköisesti. Myönnetystä avustuksesta ei tehdä erillistä sopimusta vaan Opetushallitus ilmoittaan yksipuolisesti päätöksestä sähköpostitse. Opetushallitus ilmoittaa päätöksistä kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.  Älä osta matkalippuja ennen kuin olet saanut ilmoituksen päätöksestä. 

Avustus maksetaan kokonaissummana, joka perustuu matkan pituuteen sekä vierailun kestoon. Avustus maksetaan edunsaajalle kokonaisuudessaan hakemuksella ilmoitetulle tilille.

Valmistelevan vierailun loppuselvitys toimitetaan sähköisesti. Selvitys tulee toimittaa kahden viikon kuluessa valmistelevan vierailun päättymisestä. Selvitykseen liitetään järjestävän tahon allekirjoittama osallistumistodistus. Kuitteja oleskelu- tai matkakustannuksia ei liitetä loppuselvitykseen.  Mikäli loppuselvitystä ei toimiteta määräajassa, laskutetaan myönnetty avustus edunsaajalta kokonaisuudessaan. Matkadokumentit on säilytettävä mahdollista Opetushallituksen tarkastusta varten. Loppuselvityksen yhteydessä voidaan pyytää avustuksen saajilta matkadokumentit kuittitarkastusta varten.

Lisätietoja 
Opetushallituksen Erasmus+ yleissivistävä koulutus -tiimi:
erasmus.yleissivistava [at] oph.fi

Vastaava asiantuntija Tytti Voutilainen 0295331778
Ohjelma-asiantuntija Sabrina Somersaari 0295338652

 

Avustuspäätökset julkaistu 8.11.2022: 

Opetushallitus asetti 1.9.2022 haettavaksi tuen valmisteleviin vierailuihin, jolla katetaan Erasmus+ valmistelevasta vierailusta aiheutuvia matka- ja ylläpitokustannuksia.  Hakemuksia vastaanotettiin 15.10.2022 mennessä yhteensä 5 kappaletta. Tukea haettiin yhteensä 12 160  euroa. 

Opetushallitus on myöntänyt tukea 5 hakemukselle yhteensä 9400 euroa.