Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2022

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
8.2.2022 – 25.3.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
271 000 € (ansökningsgrupp 1) och 1 255 000 € (ansökningsgrupp 2)
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leo Pahkin, p. 029 533 1163
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm t. 029 533 1601
Opetusneuvos Olli Määttä p. 029 533 1084
(s-posti: etunimi.sukunimi(at)oph.fi))

Valintaperusteet

Arvio hakijan edellytyksistä järjestää kuvattua toimintaa ml. aiemmat selvitykset tuen käytöstä
Toiminta on suunniteltu tarvelähtöisesti ja tavoitteellisesti
Hakijan taloudellisen tuen tarve
Hakija ei saa tarkoitettuun toimintaan muuta valtion rahoitusta
Rahoitettavaksi esitettävä toiminta on vakiintunutta ja se ulottuu koko maahan

 

Avustuksen tarkoitus

Valtionavustuksen avulla kehitetään kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivien järjestöjen toimintaa, tuetaan koulun vapaan harrastustoiminnan järjestämistä, tuetaan nimeltä mainittujen järjestöjen sekä eräiden vaihto-oppilasjärjestöjen toimintaa sekä lukiolaisten tiedeolympialaistoimintaa. Avustuksilla mahdollistetaan myös Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin/Nomadskolanin sekä kotiperuskoulun/hemgrundskolan ja Suomi-koulujen toimintaa ja kehittämistä sekä tuetaan Suomi-koulujen tuki ry:n ja kesälukioseura ry:n toimintaa. Avustuksen kohderyhmänä ovat järjestöt.