Valtionavustus

Vapaan sivistystyön ylimääräiset avustukset 2022

Vapaa sivistystyö
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
5.10.2022 – 9.11.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
100 000 €
Lisätietoa antavat
Asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback@oph.fi

Tausta ja tavoitteet

• Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §) ja 19.12.2017/965. 
• Valtionavustuslaki 27.7.2001/688      
• Valtion vuoden 2022 talousarvio, mom. 29.10.31.2.1, vapaa sivistystyö 

Vapaata sivistystyötä koskevan lain mukaan oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää laatu- ja kehittämisavustuksia, opintoseteliavustuksia, rakenteellista kehittämistä tukevia avustuksia sekä ylimääräisiä avustuksia käyttökustannuksiin valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa. 

Valtion vuoden 2022 talousarvion momentilla 29.10.31.2.1 (vapaa sivistystyö) on osoitettu määräraha vapaan sivistystyön ylimääräisiä valtionavustuksia varten.

Avustus on tarkoitettu oppilaitoksen tilapäisten taloudellisten vaikeuksien helpottamiseen. Avustus tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen.

Kuka voi hakea?

Ylimääräistä avustusta voivat hakea kansanopistojen ja kesäyliopistojen ylläpitäjät.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Valtion vuoden 2022 talousarvion momentille 29.10.31.2.1 on osoitettu määräraha vapaan sivistystyön ylimääräisiä valtionavustuksia varten kansanopistoille ja kesäyliopistoille.

HAKURYHMÄ 1: Kansanopistot 
Määräraha: 50 000 euroa
Talousarviotili 29.10.31.2.1.2.

HAKURYHMÄ 2: Kesäyliopistot  
Määräraha: 50 000 euroa
Talousarviotili 29.10.31.2.1.3.

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022.

Hakeminen ja hakuohjeet

Opetushallitus avaa ylimääräiset avustukset haettavaksi 5.10.2022 klo 12.00. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä. Hakuaika päättyy 9.11.2022 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 1. Edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
 2. Toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta 
 3. Tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 
 4. Oppilaitosta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022  
 5. Viimeisin käytettävissä oleva tuloslaskelma/tase vuoden 2022 osalta, kuitenkin vähintään 31.8.2022 ulottuva
 6. Oppilaitoksen toiminnallista kehitystä kuvaava esitys viiden viimeisen vuoden ajalta graafisessa muodossa.
 7. Taloustietolomake (täytettynä lomakkeen ohjeen mukaan) sekä oppilaitoksen ylläpitäjän että oppilaitoksen osalta. Hakulomake sisältää linkin taloustietolomakkeeseen.
 8. Taulukkona ja graafisessa muodossa selvitys tilinpäätöksistä viiden viimeisen vuoden osalta tilinpäätöksen tuloksesta ja tehdyistä poistoista

Näin hakemus arvioidaan

Välttämättömänä edellytyksenä avustuksen saamiselle ovat seuraavat ehdot:

 1. Hakemus on saapunut määräajassa. 
 2. Hakija on hakukelpoinen.
 3. Hakijan jättämä hakemus sisältää tiedot hakijan mahdollisesti vuosina 2019–2021 saamista ylimääräisistä avustuksista ja Opetushallitukselle on jätetty näitä koskevat selvitykset.  
 4. Avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.

Ensisijaisena perusteena valtionavustuksen saamiselle on oppilaitoksen taloudellisen tuen tarve ja jaettavissa olevan määräraha. Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen kehitys. Avustusta myönnetään samalle hakijalle korkeintaan kolmena peräkkäisenä vuonna.

Rahoituspäätökset

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset 7.12.2022 mennessä. 

Lisätiedot

Lisätietoja antavat: 

 • haun sisältöjen osalta vapaan sivistystyön asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback [at] oph.fipuh. 029 533 11 84.
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi