Valtionavustus

Vapaan sivistystyön ylimääräiset avustukset 2023

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
19.9.2023 – 26.10.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
150 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki

Taloustietolomakelinkki https://www.oph.fi/en/media/32031
Attachments

• Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §) ja 19.12.2017/965. 
• Valtionavustuslaki 27.7.2001/688      
• Valtion vuoden 2023 talousarvio, mom. 29.10.31.2.1, vapaa sivistystyö 

Vapaata sivistystyötä koskevan lain mukaan oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää ylimääräisiä avustuksia käyttökustannuksiin valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa. Valtion vuoden 2023 talousarvion momentilla 29.10.31.2.1 (vapaa sivistystyö) on osoitettu määräraha vapaan sivistystyön ylimääräisiä valtionavustuksia varten kansanopistoille ja kesäyliopistoille.

Avustus on tarkoitettu oppilaitoksen tilapäisten taloudellisten vaikeuksien helpottamiseen. Avustus tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen.

Ylimääräistä avustusta voivat hakea kansanopistojen ja kesäyliopistojen ylläpitäjät.

Valtion vuoden 2023 talousarvion momentille 29.10.31.2.1 on osoitettu määräraha vapaan sivistystyön ylimääräistä avustusta varten kansanopistoille ja kesäyliopistoille seuraavasti:

HAKURYHMÄ 1 Kansanopistot 
Määräraha: 100 000 euroa
Talousarviotili 29.10.31.2.1.2.

HAKURYHMÄ 2 Kesäyliopistot  
Määräraha: 50 000 euroa
Talousarviotili 29.10.31.2.1.3.

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023.

Opetushallitus avaa ylimääräiset avustukset haettavaksi 19.9.2023. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä. Hakemuksen tulee olla tallennettuna hakujärjestelmään, ja se on lähetettävä käsiteltäväksi hakujärjestelmässä viimeistään 26.10.2023 klo 16.15.

Linkki hakulomakkeelle https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/465/?lang=fi

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

1.    Edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
2.    Toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta 
3.    Tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 
4.    Oppilaitosta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023  
5.    Viimeisin käytettävissä oleva tuloslaskelma/tase vuoden 2023 osalta, kuitenkin vähintään
31.8.2023 ulottuva
6.    Oppilaitoksen toiminnallista kehitystä kuvaava esitys viiden viimeisen vuoden ajalta graafisessa muodossa.
7.    Taloustietolomake (täytettynä lomakkeen ohjeen mukaan) sekä oppilaitoksen ylläpitäjän että oppilaitoksen osalta. Hakulomake sisältää linkin taloustietolomakkeeseen.
8.    Taulukkona ja graafisessa muodossa selvitys tilinpäätöksistä viiden viimeisen vuoden osalta tilinpäätöksen tuloksesta ja tehdyistä poistoista.

Välttämättömänä edellytyksenä avustuksen saamiselle ovat seuraavat ehdot:

1.    Hakija on hakukelpoinen.
2.    Hakijan jättämä hakemus sisältää tiedot hakijan mahdollisesti vuosina 2020–2022 saamista ylimääräisistä avustuksista ja Opetushallitukselle on jätetty näitä koskevat selvitykset.  
3.    Avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.

Ensisijaisena perusteena valtionavustuksen saamiselle on oppilaitoksen taloudellisen tuen tarve ja jaettavissa olevan määräraha. Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen kehitys. Avustusta myönnetään samalle hakijalle korkeintaan kolmena peräkkäisenä vuonna.

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset 30.11.2023 mennessä. 

Lisätietoja antavat 

  • haun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi (puh. 029 533 19 71) ja vapaan sivistystyön asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback [at] oph.fi (puh. 029 533 11 84).
  • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi