Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2024

Esiopetus Perusopetus
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
4.3.2024 – 4.4.2024 klo 16:15
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Lisätietoja esi- ja perusopetuksen valtionavustuksesta saa Opetushallituksen valtionosuuksista osoitteesta valtionosuudet@oph.fi ja opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Jari Rutaselta osoitteesta jari.rutanen@gov.fi.